25.5.2017
Oznamujeme Vám, že od dňa 26.05.2017 bude zber triedeného
odpadu rozšírený o triedenie /KOVOV/.VEĽKÁ ČERVENÁ NÁDOBA NA KOVY!!! Do KOVOV patria: Tetrapaky z mlieka, konzervy z paštét, plechovky z piva a malinoviek a všetky ostatné drobné kovy. Nepatria sem nadrozmerné kovy, plechy a železo, ktoré patí do kontajnera na železo. Časť obce Motyčky má prvú červenú nádobu na KOVY preto zdôrilo žiadam občanov trvalo bývajúcich v časti obce Motyčky v blízkosti Obecného úradu, aby z nádoby na plasty začali triediť uvedené druhy odpadu a oddeľovali ich. Ostatné časti obce Motyčky stred a koniec časti obce Motyčky triedia kovy podľa rozpisu do nádob PLASTY, rovnako aj časti obce Štubne a Jergaly. Zároveň ostatné časti obcí dostanú nádoby na KOVY až po dlhšom časovom slede bude to závislé od kvality triedenia KOVOV v prvej časti obce. Musí si to mať pozitivny finančný efekt, aby sme mohli rozšíriť triedenie o ďalšie nádoby. Za pochopenie ďakujem.
Informačný systém obce Motyčky
21.5.2017
Infokampaň triedenia odpadu v obci Motyčky - máj 2017


Triedenie odpadu na cintoríne Motyčky - máj 2017
21.5.2017
Vybudovanie oddychovej zóny na Motyčkách

13.5.2017
Prívalová voda v osade Môce
Prívalová voda v Môcoch
Oprava škôd po prívalovej vode - Môce
Ukončenie prác

13.5.2017
Správa archívu a registratúrny poriadok obce Motyčky Apríl 2017

3.5.2017
Nové nádoby na separovaný zber pre cintorín
3.5.2017
Nový uhrev teplej vody na OcÚ
3.5.2017
Výmena štátnych symbolov obce na OcÚ

3.5.2017
Jurajská zima na Motyčkách


23.4.2017
Zime sa z Motyčiek nechce odísť

23.4.2017
Zaujimavosti o teplote z meteostanice spravovanej NAPANT-om v obci Motyčky
Najchladnejsie dni tejto zimy boli 7.1.2017 a 8.1.2017.
7.1.2017 8.1.2017
Priemerná denná teplota vzduchu (°C) -17.87 -18.20
Maximálna denná teplota vzduchu (°C) -13.74 -12.21
Minimálna denná teplota vzduchu (°C) -20.76 -22.66
Priemerná mesačná teplota v januári 2017 (°C): -8.36
Pre zaujímavosť uvádzam, že vo februári 2012 bola ešte väčšia zima, hoci priemerná mesačná teplota bola v ten rok vyššia než tento rok.
2.2.2012 3.2.2012
Priemerná denná teplota vzduchu (°C) -19.22 -19.19
Maximálna denná teplota vzduchu (°C) -13.92 -12.65
Minimálna denná teplota vzduchu (°C) -22.09 -24.02
Priemerná mesačná teplota vo februári 2012 (°C): -7.73

11.4.2017
Jarné upratovanie na Motyčkách
3.4.2017
Bol schvalený projekt PSS pre obec Motyčky na realizaciu verejného priestranstva obce

1.4.2017
oznam o zrušení 8.ročníka hokejového turnaja o pohár starostu obce Motyčky,
ktorý sa mal konať 1.4.2017 z dôvodu odstúpenia sponzorov spomínanej akcie.
Ďalším dôvodom je nízky počet záujemcov o športové podujatie v obci.

18.3.2017
Vypaľovanie trávy

Relácia do rozhlasu
18.3.2017
www.obecne-noviny.sk : V Motyčkách vyzbierajú viac ton vytriedeného odpadu ako zmesového
11.3.2017
Banská Bystrica - Európske mesto športu (marec)

5.3.2017

PONUKA MEDIÁTORA
Ing. Ján Snopko
zapísaný v registri mediátorov,
vedený Ministerstvom spravodlivosti SR
pod evid. číslom 1407
Selčianska cesta 9
976 11 Selce
Tel. +421 905 791508
Mail. info@mediacnadohoda.sk
Web:
www.mediacnadohoda.sk

19.2.2017
Náš projekt Verejné priestranstvo obce Motyčky nebol hodnotiacou komisiou zaradený medzi tri najlepšie v regióne a preto nepostupuje do zákazníckeho hlasovania
5.2.2017
Klietky pre chov prepelíc , králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka,krmítka a napájačky, robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na www.123nakup.eu , tel.0907181800

20.1.2016
Banská Bystrica - EURÓPSKE MESTO ŠPORTU

12.12.2016
Banská Bystrica - EURÓPSKE MESTO ŠPORTU

26.11.2016
Realizácia detského ihriska
9.10.2016
VYKUROVACIE OBDOBIE - Upozornenie Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru

Vykurovacie obdobie - upozornenie
Čistenie komínov
2.10.2016
UPOZORNENIE KRPZ PRE ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY
Upozornenie KRPZ
Prezentácia
8.11.2015
Oprava miestnej komunikácie - časť Štubne
Poďakovanie patrí hlavne pre LESY SR, š.p., za finančnú podporu

FOTOGALÉRIA
7.11.2015
Projekt BBSK: DREVENÉ ZVONIČKY

3.3.2015
Fotky z histórie Motyčiek

Lavína z doliny Miartlová nad bývalým rekr. strediskom
Budovanie diaľkového vodovodu v roku 1983
Budovanie diaľkového vodovodu v roku 1983

 

26.1.2015
Realizovaný projekt z BBSK 2014 - Informačné tabule do každej časti obce

MOTYČKY
ŠTUBNE
JERGALY
BUKOVEC
MÔCE

bbsk

ÚRADNÁ TABUĽA
Harmonogram zberu triedeného odpadu 2017
www.triedime.sk/
Upozornenie pre chodcov
Ochrana pred požiarmi
OBECNÉ NOVINY
KALENDÁR AKCIÍ V OBCI na r. 2017
MAPOVÝ PORTÁL OBCE:
 

Posledná aktualizácia stránky: 21.5.2017
Aktualizované:
obecný úrad/zmluvy a faktúry 2017

© MOTYČKY 2017