UntitledČO SA DEJE V NAŠEJ OBCI

pridané: 19.11.2019

Poďakovanie za účasť Šk Medveď Motyčky na hokejbalovom turnaji

Poďakovanie za účasť Šk Medveď Motyčky na hokejbalovom turnaji Bruins cup 2019 Staré Hory. 5.miesto potešilo...
received_2486869941557431 received_994276920911211 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

pridané: 7.11.2019

Verejné a úprimné POĎAKOVANIE za finančný príspevok

Verejné a úprimné POĎAKOVANIE za finančný príspevok na záchranu Kultúrneho domu Motyčky na základe vyhlásenej Dobrovoľnej zbierke 2019 patrí občanom obce a chalupárom obce Motyčky:
MUDr.Soňa Štubňová - Nitra, Matej Blaško - Detroit USA, Ing.Ján Spevák - BB, Ján Andráš Staré Hory, spoločnosť Vego Marketing s.r.o. B.Bystrica, Miroslav Borkovič - Motyčky, Ing.Ján Longauer Banská Bystrica, Eva Speváková - BA, Darina Remeníková - Ružomberok, Eva Byssová - Banská Bystrica, Juraj Furdík Banská Bystrica, Martin Kollár - Banská Bystrica, Ing.Jozef Velebný - Bratislava, Ing.Pavol Komárňanský - Trnava, Zdenko Longauer - Motyčky, Ing.Patrik Čunderlík - Poprad, Pavel Trančík - Banská Bystrica, Ing.Marián Lupták - Banská Bystrica, spoločnosť Akzent Bigboard a.s. Bratislava, Marián Strmeň - Brezno, Mgr.Ján Čundelík - Motyčky 23, Tatiana Kissling - Švajčiarsko, Janka Čunderlíková - Banská Bystrica, Vladimír Saktor - Banská Bystrica, Ing.Štefan Bányi - Zvolen
Za ochotu pomôcť úprimne ĎAKUJEME

pridané: 11.10.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk - Úrad vlády SR - dotácia na podporu rozvoja športu 2019

Podprogram č. 4 - Nákup športovej výbavy
Názov projektu: Rozvoj športu a pohybovej kultúry v obci Motyčky
Číslo projektu PRS-207/2019/4

Obec Motyčky vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na nákup športovej výbavy do posilňovne - pre rozvoj športu a pohybovej kultúry v obci Motyčky. Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky je potrebné vyžiadať si na Obecnom úrade Motyčky.
Kontakt Obec Motyčky, Motyčky 14, 97602 Staré Hory,
motycky.starosta@gmail.com tel. 0908933878.
Termín ukončenia podávania cenových ponúk je do 31. 10. 2019.
Ponuky je potrebné poslať mailom, alebo poštou!!!

pridané: 5.10.2019

Ekologická likvidácia nebezpečného odpadu spoločnosťou Detox
pridané: 5.10.2019

aktualizované: 11.10.2019

Dňa 28.09.2019 sme začali pred dušičkové kosenie cintorina hotová je zatiaľ, len horná časť cintorína Motyčky

Dňa 10.10.2019 sme ukončili kosenie cintorína
pridané: 5.10.2019

Pripravujeme triedenie BIO odpadu vďaka Envirofondu pre rok 2019
pridané: 5.10.2019

Kosili sme okolie OcÚ a KD
pridané: 5.10.2019

Upratali sme kotolňu a suterén
pridané: 5.10.2019

Likvidácia starej reklamnej plochy
pridané: 5.10.2019

Pustili sme sa do kultúrneho domu
pridané: 6.9.2019

Navždy nás opustil Igor Arvay

Úprimnú sústrasť rodine. Prejavujeme úctu nášmu občanovi obce Motyčky a dlhoročnému vodičovi na linke BB-Ružomberok, BB-Motyčky. Odpočivaj v pokoji, česť Tvojej pamiatke večnej...


pridané: 30.8.2019

Úprava verejných priestranstiev

20190827_154457 20190827_154500 20190827_154531 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

ÚRADNÁ TABUĽA

OBECNÉ NOVINY

POČASIE

ODKAZY

STARŠIE PRÍSPEVKY

| archív|