Untitled Document

OBEC MOTYČKY

starosta: MAROŠ LACKO
adresa:
Obecný úrad Motyčky
Motyčky 14
97602 Staré Hory
tel.:048/419 92 88
mobil: 0908 933 878
email: motycky.starosta@gmail.com

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY

5.4.2020
aktualizované boli:
Zmluvy a faktúry

POČASIE NA MOTYČKÁCH

MOTYČKY POČASIE

ODKAZY

OBEC TURECKÁ
OBEC STARÉ HORY
OBEC DONOVALY
OBEC ŠPANIA DOLINA

Mapový portál obce:Protokol: obec s predpokladom stabilného rozvoja

Ponuka mediátora - mimosúdne riešenie sporov

Ubytovňa SADKA
City hotel SADČO SA DEJE V NAŠEJ OBCIVzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a potreby prijatia výnimočných opatrení, oznamujeme občanom, že Obecný úrad Motyčky bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti.
Dňom 13.3.2020 od 19:00 hod ruší úradné hodiny.
V nutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo elektronicky.
Kontakty sú uvedené na webovej stránke, alebo úradnej tabuli obce. Uvedené opatrenie platí do odvolania. O jeho zrušení vás budeme informovať.
Dôrazne žiadame občanov o dodržiavanie pokynov vyhlásených Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky !!!
Kontakty:
Obecný úrad: 048/4199288
Starosta obce: 0908933878
mail: motyckyobec@gmail.com
motycky.starosta@gmail.com

Mimoriadny oznam!!!
Zajtra, 26.2.2020 bude vykonaná mimoriadna odstávka elektriny.
Z uvedeného si naplánujte svoj osobný program vzniknutým okolnostiam. Veterná kalamita poškodila stĺpy VN, ktoré sú nebezpečné životu a zdraviu.
od: 26.02.2020 08:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci a to Motyčky, Štubne, Jergaly, Môce. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 26.02.2020 14:30 hod a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

2.Mimoriadny oznam!!!
27.2.2020 bude vykonaná mimoriadna odstávka elektriny. Z uvedeného si naplánujte svoj osobný program vzniknutým okolnostiam. Veterná kalamita poškodila stĺpy VN, ktoré sú nebezpečné životu a zdraviu. od: 27.02.2020 08:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci a to Motyčky, Štubne, Jergaly, Môce. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 27.02.2020 do 19:30 hod a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Prevzatie hasičského vozidla Iveco Daily pre DHZ Motyčky dňa 07.02.2020. Poďakovanie patrí za dlhodobú spoluprácu medzi obcami starostovi obce Turecká Ivanovi Janovcovi, pánovi Vladimírovi Debnárovi - preventivárovi obce, DPO SR pani Matalovej, Kolpákovi, členom dobrovoľného hasičského zboru Motyčky p.Mgr.Jánovi Čunderlíkovi, Petrovi Čunderlíkovi, Ivanovi Arvayovi, Ľubošovi Lackovi no a v neposlednom rade premiérovi SR pánovi Petrovi Pellegrinimu a MV SR pani ministerke Denise Sakovej. Srdečne ďakujeme.

Vážení občania po stretnutí obcí okresu BB, mesta BB, samosprávneho kraja BBSK, sme sa pred chviĺou dohodli na tom, že od zajtra rána 27.01.2020 budú autobusy fungovať v zauživanom režime podľa CP. Náklady zobralo na seba mesto Banská Bystrica na čele s primátorom Jánom Noskom. Touto cestou sa chcem poďakovať mestu Banská Bystrica a primátorovi mesta BB. Toto riešenie je na cca 5-6 dní do tohto termínu sa musí SAD a BBSK dohodnúť na normálnom režime dopravy. Obec nebude hradiť žiadne prostriedky zo strany obce.

23.01.2020 sa naša obec zúčastnila spoločne s ďalšimi obcami z celého Slovenska odovzdania pamätnej plakety a diplomu k 75.výročiu vypálenia obcí na Slovensku. V pamatníku SNP v Banskej Bystrici. Za účasti ministra obrany Petra Gajdoša. Zlo, utrpenie, bolesť a nešťasie spáchané na ľuďoch fašistami bolo hrozné a nemalo hraníc. Umierali matky, deti, rodičia. Zlo bolo nekompromisné a nemalo zľutovania. Treba to vždy mať na pamäti, čo može spôsobiť nezmyselná vojna... Tejto spomienky sa zúčastnil i 93 ročný priamy účastník Vladimír Strmeň rodák zo Starých Hôr.

Dom seniorov na Donovaloch prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu opatrovateľ/opatrovateľka, zdravotný asistent, zdravotná sestra, údržbár.
Strava, ubytovanie zabezpečená.
Viac informácií

Verejné poďakovanie za opravu snehovej radlice na traktor Farmtrack 675 DtN patrí za zváranie radlice pánovi Ivanovi Aravayovi, za požičanie zváračky Dr. Ján Kurjatko, za pomocné práce Petrovi Čunderlíkovi, Ivanovi Bullovi ml, Ľubošovi Lackovi, Vladimírovi Strmeňovi taktiež za teplé občerstvenie počas studeného arktického počasia, taktiež ďakujem za pomoc pri oprave Detvan UN 53.2 oprave defektu zadného kolesa pánom Ivanovi Arvayovi, Ľubošovi Lackovi, Ivanovi Bullovi ml., Január 2020

20. ročník Ľadových hier
MYBYSTRICA.SME.SK

Úprimné poďakovanie za fasádnu farbu na budovu obecného úradu a KD + penetráciu poďakovanie patrí sponzorovi pánovi Petrovi Lexmannovi z Trenčína a za vyloženie farby z prepravného vozidla patrí poďakovanie p. Márii Štubňovej, Milošovi Otavovi, Ivanovi Bullovi ml., Rudolfovi Mydlovi.

Ďakujeme za posyp miestnej komunikácie drvou v časti obce Štubne poďakovanie patrí Ivanovi Bullovi ml, Rudolfovi Mydlovi.

SLOVENSKÉ ĽADOVÉ MEDVEDE BANSKÁ BYSTRICA – ZVOLEN
Vás srdečne pozývajú na 20-te
ĽADOVÉ HRY NA MOTYČKÁCH
dňa 26.12. 2019
prezentácia od 9:45 OÚ Motyčky
vstup do vody o 10:30

Výzva na predkladanie ponúk - Úrad vlády SR - dotácia na podporu rozvoja športu 2019
Podprogram č. 4 - Nákup športovej výbavy
Názov projektu: Rozvoj športu a pohybovej kultúry v obci Motyčky
Číslo projektu PRS-207/2019/4
Obec Motyčky vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na nákup športovej výbavy do posilňovne - pre rozvoj športu a pohybovej kultúry v obci Motyčky.
Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky je potrebné vyžiadať si na Obecnom úrade Motyčky.
Kontakt Obec Motyčky, Motyčky 14, 97602 Staré Hory,
motycky.starosta@gmail.com tel. 0908933878.
Termín ukončenia podávania cenových ponúk je do 31. 01. 2020.
Ponuky je potrebné poslať mailom, alebo poštou!!!

ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU OBCE OD 1.1.2020
PRIMA BANKA - kód banky: 5600
SK2256000000006200553002

Verejné poďakovanie patrí za prípravu akcie s deťmi pánovi Petrovi Kollárovi, Marekovi Bullovi samozrejme rodičov za všetky prinesené dary a za vianočné občerstvenie patrí poďakovanie ženičkám. Srdečne ďakujeme...

Verejné poďakovanie patrí za prípravu strojov na zimnú údržbu pánom Petrovi Čunderlíkovi, Ivanovi Arvayovi, Ľubošovi Lackovi, za opravu snežnej radlice pánovi Ľubomírovi Štubňovi - Štubne 18. Srdečné a úprimné ďakujeme...

(7.12.2019) Stretnutie detičiek v našej obci s Mikulášom a čertom. Bolo krásne a detičky krásne zdobili medovníčky a nádherne vymaľovali pozvánky k Mikulášovi...

Verejné poďakovanie patrí pánovi Radoslavovi Babjakovi z Ponickej Huty za opravu vedenia verejného osvetlenia v časti obce Štubne ako aj za výmenu LED svietidiel v obci a za výmenu solárnych svietidiel. Všetky práce boli vykonané bez nároku na akúkoľvek odmenu. Úprimne ďakujeme.

Hodnotiaca správa

Foto 1 Foto 3 Foto 6 uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Našu obec zastihla smutná správa. Keď nás náhle opustila naša občianka Evka Koreňová. Evka takúto si Ťa budeme navždy pamätať usmiatu a veselú...ďakujeme za všetko odpočívaj v pokoji, česť Tvojej pamiatke večnej...


20191125_133834 received_1559385444217232 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za sponzorský dar pre obec Motyčky poďakovanie patrí p. Lucii Žúborovej
Verejné poďakovanie za sponzorský dar vianočný stromček pre obec, poďakovanie patrí p. Miroslave Tarekovej a Alanovi Behanovskému zo Sielnice| STARŠIE PRÍSPEVKY|

ÚRADNÁ TABUĽA

Úprava cestovných poriadkov
Uzatvorenie trhoviska v obciach
KORONAVÍRUS (aktualizované 25.3.2020)
Oznam o zmene cestovných poriadkov
Zatvorené zákaznícke centrá STVPS
Jarné vypaľovanie trávy - UPOZORNENIE
Aktuálne informácie k dopravnej situácii v BBSK
Výzva starostov obcí BB okresu k dopravnej situácii
Harmonogram zberu triedeného odpadu 2020
Registrácia chovu ošípaných
Kalendár akcií v obci Motyčky na rok 2020
Kalendár akcií v obci Turecká na rok 2020
Odvoz komunálneho odpadu pre rok 2020
Volby do NRSR 2020
Invázne druhy rastlín
Zmena termínov odvozu komunálneho odpadu
Záverečný účet obce Motyčky za rok 2018
Dobrovoľná zbierka na záchranu kultúrneho domu na Motyčkách
Infokampaň: Ako lepšie triediť odpady v obci Motyčky
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania...
Vykurovacie obdobie - nebezpečenstvo požiarov
Predchádzanie dopravnej nehodovosti na cestách
SMS na číslo tiesňového volania 112
Pozor na zlodejov a podvodníkov
Zásahový tím medveďa hnedého
Zoznam lekárov
Skúška sirén druhý piatok v mesiaci
www.triedime.sk
Ako správne nakladať s odpadom
Upozornenie pre chodcov

OBECNÉ NOVINY

Motyčianske Obecné noviny 3/2019
Motyčianske Obecné noviny 2/2019
Motyčianske Obecné noviny 1/2019
Motyčianske Obecné noviny 1/2018
Motyčianske Obecné noviny 2/2017
Motyčianske Obecné noviny 1/2017
Motyčianske Obecné noviny 2/2016
Motyčianske Obecné noviny 1/2016
Motyčianske Obecné noviny 1/2015
Motyčianske Obecné noviny 3/4/2014
Motyčianske Obecné noviny 2/2014
Motyčianske Obecné noviny 1/2014

Obecné symboly

Erb obce

Vlajka obce

Obec a jej časti

Motycky Bukovec_tabula 02_150x100 Jergaly Môce Štubne
© MOTYČKY 2020

powered by scoly