Untitled Document

OBEC MOTYČKY

starosta: MAROŠ LACKO
adresa:
Obecný úrad Motyčky
Motyčky 14
97602 Staré Hory
tel.:048/419 92 88
mobil: 0908 933 878
email: motycky.starosta@gmail.com

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY

30.7.2020
aktualizované boli:
Úvod


POČASIE NA MOTYČKÁCH

MOTYČKY POČASIE

ODKAZY

OBEC TURECKÁ
OBEC STARÉ HORY
OBEC DONOVALY
OBEC ŠPANIA DOLINA

Mapový portál obce:Protokol: obec s predpokladom stabilného rozvoja

Ponuka mediátora - mimosúdne riešenie sporov

Ubytovňa SADKA
City hotel SADČO SA DEJE V NAŠEJ OBCI


V roku 2020 definitívne zrušil Futbalový turnaj v Motyčkách Corona vírus. Veríme ze v roku 2021 to uz vykopneme bez ohrozenia zdravia.

Oznámenie č. 1
4.8.2020 od 8:00 do 14:00
Oznámenie č. 2
6.8.2020 od 8:00 do 14:00
Oznámenie č. 3
13.08.2020 08:00 do: 13.08.2020 14:00

Údržba verejnej zelene v miestnom cintoríne Motyčky. Kosenie a vyžinanie hornej a strednej časti cintorína. Poďakovanie patrí pánom Marekovi Bullovi a Adamovi Bullovi. Srdečne ďakujeme.

V druhej polovici Júna 2020, údržba verejnej zelene obce okolie autobusovej zastávky, miestnej komunikácie okolí kostola, okolie kostola a priestor pred kostolom a priestor bývalej starej školy. Poďakovanie patrí pánom Marekovi Bullovi a Adamovi Bullovi. Srdečne ďakujeme.

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 29.06.2020
od 8:30 do 14:30 hod obci Motyčky!!!

OZNÁMENIE.pdf

Ako každý rok aj tento rok sa bude konať na Motyčkách vakcinácia psov a mačiek.
31.5.2020
o 10:30 hod. na Motyčkách pri obecnom úrade
o 11:00 hod. na Štubniach pred bývalým obchodom.
Cena vakcinácie proti besnote je 10 €
Cena kompletnej vakcinácie s besnotou je 20 €
VAKCINÁCIA.pdf
V prípade ďalších informácií kontaktujte MVDr. JUDr. Ivan Riečan tel. č. 0905 184 429

Vážení občania,
Od 11.5.2020 sa ruší nariadenie obce o obmedzení stránkových hodín pre verejnosť. Od 11.5.2020 sa kompetencie samosprávy vykonávajú v plnom režime. Pri osobnom kontakte s rúškom a maximálnych hygienických opatreniach.
Ďakujeme za pochopenie.

Vážení občania,
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.oznamuje, že s platnosťou od 10. mája 2020 až do odvolania prechádza pravidelná prímestská doprava do režimu "Školské prázdniny".
Aktualizované cestovné poriadky nájdete na webovej stránke Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen, a.s. https://www.sadzv.sk/

Ďakujeme za vypílenie a vyčistenie od kríkov a samonáletov pri vstupe do časti obce Štubne. Poďakovanie patrí pánovi Milanovi Flaškovi – Štubne/ Máj 2020

20200505_163914 20200505_163917 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1
Ďakujeme za vypílenie a vyčistenie od kríkov a samonáletov pri vstupe do časti obce Štubne 2.etapa. Úplne to zmenilo vzhlad pri vstupe. Takiež ďakujeme za vyčistenie plochy, v smere od autobusovej zástavky Motyčky v smere na Donovaly čo správca cesty nevie urobiť 5.rokov!!! Poďakovanie patrí pánovi Milanovi Flaškovi a Ľubošovi Lackovi – Štubne/ Máj 2020

Srdečne ďakujeme za výrobu, osadenie a montáž samorastu označenia časti obce Štubne a smer do časti Jergaly. Poďakovanie patrí p. Milanovi Flaškovi z časti obce Štubne. Za pomocné práce ďakujeme Ľubošovi Lackovi

20200502_143812 20200502_143815 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za upratovanie obce od odpadov a odpadkov od časti obce Jergaly po Motyčky. Poďakovanie patrí Božke Verkinovej za úpravu kvetinového záhonu pri obecnom úrade Motyčky. Za upratovanie časti Motyčky patrí poďakovanie p. Márii Štubňovej, Ivete Babjakovej, Naďke Babjakovej, Lei Babjakovej, Martinkovi Babjakovi – srdečne ďakujeme. V časti obce Štubne poďakovanie patrí Nikolke Archlebovej, Ľubošovi Lackovi, Matejovi Parobekovi, - upratanie skládky v časti obce Štubne Ivanovi Bullovi ml. V časti obce Jergaly patrí poďakovanie p. Branislavovi Bullovi, Marekovi Bullovi a Adamovi Bullovi, Za všetku vykonanú prácu srdečne ďakujeme...

received_214287923205275 received_2844666358982625 received_545610243054105
Rovnako ĎAKUJEME ZA OPRAVU TABULE "ZÁKAZ SYPAŤ SMETI" A ZAROVEŇ ŽIADAME O DODRŽIAVANIE TOHTO NARIADENIA!!!. POĎAKOVANIE PATRÍ ZA OPRAVU TABULE A MATRIALNU POMOC A OSADENIE MILANOVI FĽAŠKOVI A POMOCNÉ PRÁCE LUBOŠOVI LACKOVI. SRDEČNE ĎAKUJEME.
tabula photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Zvolavam konanie obecnej brigady na 21.04.2020 o 10 hod/utorok stretneme sa pri cinrorine Motycky. Prace budu zamerane na vyzbieranie odpadov od Jergal po Motycky. Vrecia na plast a papier dodame z obce. Na sklo prosim kto moze priniest plastove vedierko, furik.Nutne mat rukavice a rusko a chut pracovat. Nech nasa obec je cistejsia.
Tesim sa na Vas Maros Lacko

Takto u nás v obci nakladajú s odpadmi navštevníci nášho miestneho cintorína Motyčky. Nemohli sme sa už ďalej na to pozerať a rozhodli sme sa to dnes zmeniť. S pár dobrovoľníkmi, čo im naše prostredie kde žijeme nie je ľahostajné...

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a potreby prijatia výnimočných opatrení, oznamujeme občanom, že Obecný úrad Motyčky bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti.
Dňom 13.3.2020 od 19:00 hod ruší úradné hodiny.
V nutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo elektronicky.
Kontakty sú uvedené na webovej stránke, alebo úradnej tabuli obce. Uvedené opatrenie platí do odvolania. O jeho zrušení vás budeme informovať.
Dôrazne žiadame občanov o dodržiavanie pokynov vyhlásených Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky !!!
Kontakty:
Obecný úrad: 048/4199288
Starosta obce: 0908933878
mail: motyckyobec@gmail.com
motycky.starosta@gmail.com

Mimoriadny oznam!!!
Zajtra, 26.2.2020 bude vykonaná mimoriadna odstávka elektriny.
Z uvedeného si naplánujte svoj osobný program vzniknutým okolnostiam. Veterná kalamita poškodila stĺpy VN, ktoré sú nebezpečné životu a zdraviu.
od: 26.02.2020 08:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci a to Motyčky, Štubne, Jergaly, Môce. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 26.02.2020 14:30 hod a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

2.Mimoriadny oznam!!!
27.2.2020 bude vykonaná mimoriadna odstávka elektriny. Z uvedeného si naplánujte svoj osobný program vzniknutým okolnostiam. Veterná kalamita poškodila stĺpy VN, ktoré sú nebezpečné životu a zdraviu. od: 27.02.2020 08:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci a to Motyčky, Štubne, Jergaly, Môce. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 27.02.2020 do 19:30 hod a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Prevzatie hasičského vozidla Iveco Daily pre DHZ Motyčky dňa 07.02.2020. Poďakovanie patrí za dlhodobú spoluprácu medzi obcami starostovi obce Turecká Ivanovi Janovcovi, pánovi Vladimírovi Debnárovi - preventivárovi obce, DPO SR pani Matalovej, Kolpákovi, členom dobrovoľného hasičského zboru Motyčky p.Mgr.Jánovi Čunderlíkovi, Petrovi Čunderlíkovi, Ivanovi Arvayovi, Ľubošovi Lackovi no a v neposlednom rade premiérovi SR pánovi Petrovi Pellegrinimu a MV SR pani ministerke Denise Sakovej. Srdečne ďakujeme.

Vážení občania po stretnutí obcí okresu BB, mesta BB, samosprávneho kraja BBSK, sme sa pred chviĺou dohodli na tom, že od zajtra rána 27.01.2020 budú autobusy fungovať v zauživanom režime podľa CP. Náklady zobralo na seba mesto Banská Bystrica na čele s primátorom Jánom Noskom. Touto cestou sa chcem poďakovať mestu Banská Bystrica a primátorovi mesta BB. Toto riešenie je na cca 5-6 dní do tohto termínu sa musí SAD a BBSK dohodnúť na normálnom režime dopravy. Obec nebude hradiť žiadne prostriedky zo strany obce.

23.01.2020 sa naša obec zúčastnila spoločne s ďalšimi obcami z celého Slovenska odovzdania pamätnej plakety a diplomu k 75.výročiu vypálenia obcí na Slovensku. V pamatníku SNP v Banskej Bystrici. Za účasti ministra obrany Petra Gajdoša. Zlo, utrpenie, bolesť a nešťasie spáchané na ľuďoch fašistami bolo hrozné a nemalo hraníc. Umierali matky, deti, rodičia. Zlo bolo nekompromisné a nemalo zľutovania. Treba to vždy mať na pamäti, čo može spôsobiť nezmyselná vojna... Tejto spomienky sa zúčastnil i 93 ročný priamy účastník Vladimír Strmeň rodák zo Starých Hôr.

Dom seniorov na Donovaloch prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu opatrovateľ/opatrovateľka, zdravotný asistent, zdravotná sestra, údržbár.
Strava, ubytovanie zabezpečená.
Viac informácií

Verejné poďakovanie za opravu snehovej radlice na traktor Farmtrack 675 DtN patrí za zváranie radlice pánovi Ivanovi Aravayovi, za požičanie zváračky Dr. Ján Kurjatko, za pomocné práce Petrovi Čunderlíkovi, Ivanovi Bullovi ml, Ľubošovi Lackovi, Vladimírovi Strmeňovi taktiež za teplé občerstvenie počas studeného arktického počasia, taktiež ďakujem za pomoc pri oprave Detvan UN 53.2 oprave defektu zadného kolesa pánom Ivanovi Arvayovi, Ľubošovi Lackovi, Ivanovi Bullovi ml., Január 2020

20. ročník Ľadových hier
MYBYSTRICA.SME.SK| STARŠIE PRÍSPEVKY|

ÚRADNÁ TABUĽA

Upozornenie na starostlivosť o poľnohospodársku pôdu
Nútené detské sobáše (informácie OÚ BB)
Pohotovostný pátrací tím
Úprava cestovných poriadkov
Uzatvorenie trhoviska v obciach
KORONAVÍRUS COVID-19 (aktualizované 12.4.2020)
Oznam o zmene cestovných poriadkov
Zatvorené zákaznícke centrá STVPS
Jarné vypaľovanie trávy - UPOZORNENIE
Aktuálne informácie k dopravnej situácii v BBSK
Výzva starostov obcí BB okresu k dopravnej situácii
Harmonogram zberu triedeného odpadu 2020
Registrácia chovu ošípaných
Kalendár akcií v obci Motyčky na rok 2020
Kalendár akcií v obci Turecká na rok 2020
Odvoz komunálneho odpadu pre rok 2020
Volby do NRSR 2020
Invázne druhy rastlín
Zmena termínov odvozu komunálneho odpadu
Záverečný účet obce Motyčky za rok 2018
Dobrovoľná zbierka na záchranu kultúrneho domu na Motyčkách
Infokampaň: Ako lepšie triediť odpady v obci Motyčky
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania...
Vykurovacie obdobie - nebezpečenstvo požiarov
Predchádzanie dopravnej nehodovosti na cestách
SMS na číslo tiesňového volania 112
Pozor na zlodejov a podvodníkov
Zásahový tím medveďa hnedého
Zoznam lekárov
Skúška sirén druhý piatok v mesiaci
www.triedime.sk
Ako správne nakladať s odpadom
Upozornenie pre chodcov

OBECNÉ NOVINY

Motyčianske Obecné noviny 3/2019
Motyčianske Obecné noviny 2/2019
Motyčianske Obecné noviny 1/2019
Motyčianske Obecné noviny 1/2018
Motyčianske Obecné noviny 2/2017
Motyčianske Obecné noviny 1/2017
Motyčianske Obecné noviny 2/2016
Motyčianske Obecné noviny 1/2016
Motyčianske Obecné noviny 1/2015
Motyčianske Obecné noviny 3/4/2014
Motyčianske Obecné noviny 2/2014
Motyčianske Obecné noviny 1/2014

Obecné symboly

Erb obce

Vlajka obce

Obec a jej časti

Motycky Bukovec_tabula 02_150x100 Jergaly Môce Štubne
© MOTYČKY 2020

powered by scoly