Untitled
Meniny na web

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE MOTYČKY

Predseda DHZ obce Motyčky
Mgr. Ján Čunderlík, mail: Jan.Cunderlik@minv.sk
Podpredseda DHZ obce Motyčky
Vladimír Debnár, mail: pyromix1@gmail.com


Úprimné poďakovanie patrí pánovi Vladimírovi Debnárovi zo Starých Hôr za oblečenie pre dobrovoľný hasičšký zbor Motyčky – srdečné poďakovanie za sponzorský dar pre obec Motyčky – Január/2019

Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO
Pridelenie IČO preDHZO Motyčky
DHZO Motyčky - výpis z uznesenia
DHZO Motyčky - menovanie veliteľa
DHZO Motyčky - menovanie prvého zástupcu veliteľa
DHZO Motyčky - menovanie druhého zástupcu veliteľa