Untitled
Meniny na web

ZMLUVY A FAKTÚRY 2017

Zmluvy 2017

zmluva č. 5002111 o nakladaní s komunálnym odpadom (zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírenie zodpovednosti výrobcov (OZV).
medzi Obcou Motyčky, Motyčky 14, 976 02 Motyčky IČO: 00313629, DIČ: 2021115888
a
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín IČO: 34115901, IČ DPH: SK 2020386148

12.12.2017: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia §-u 588 a nasl. obč. zák (Božena Verkinová)
12.12.2017: Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove obecného úradu
29.11.2017: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie od BBSK pre obec Motyčky
Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR, š.p.
Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi obcou Motyčky a SAD Zvolen a.s.
Zmluva o nájme pohostinstva

Faktúry 2017

Došlá
faktúra
Dodávateľ Predmet Suma v €
s DPH
DF/167 Centrál.depozit CP SR a.s, ul.29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava, faktúra číslo: 1701338617 vedenie účtu CP za rok 2017 432,00
DF/166 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206890037 spot.el.energie OU a KD Motyčky 14 - nedoplatok 1258,69
DF/165 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1304267035 spot.el.energie OU Márnica 42 - preplatok -25,66
DF/164 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206885040 spot.el.energie OU Pož.zbrojnica - nedoplatok 4,30
DF/163 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206886037 spot.el.energ VO Jergaly 1 - nedoplatok 33,35
DF/162 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206887037 spot.el.energ VO Motyčky 18 - preplatok -52,25
DF/161 Waste transport a.s.., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo: 3353170591 nájom nádob tried.odpad 4.Q.2017 248,98
DF/160 Slovak Telekom., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8200005569 pevná linka telefón za December/2017 17,48
DF/159 Obec Staré Hory., Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 6/2018 odvoz kom.odpadu za December/2017 177,30
DF/158 Mgr.Peter Lupták., Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 170102 odmena za právne služby za December/2017 96,00
DF/157 GAMHA s.r.o.., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1972017 nájom VOK-ov za December/2017 30,60
DF/156 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/155 eGov Systems spol. s.r.o., Brigádnicka 27, 841 10 Bratislava, faktúra číslo: 417394 eGov obstarávanie 2018 48,00
DF/154 JUDr.Stanislav Hlinka, Nám Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: SH7292017 právne služby December/2017 21,68
DF/153 RSR Slovakia s.r.o., Mierová 9, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo: 2017031 samolepka polep dveri OcU 56,00
DF/152 SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 10/8144, 917 01 Trnava, faktúra číslo:21740311370 nábytok interiér OcÚ Motyčky 338,00
DF/151 CBS s.r.o., Kyncelová 54, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:17140297 kalendáriky 2018 vreckové 84,00
DF/150 Elis s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2171840 Servis ticket kabeláž v kancelárii PC 101,63
DF/149 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:4522017, odvoz komunál.odpadu November 2017 177,30
DF/148 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017/183 nájomné VOK za November/2017 30,60
DF/147 Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 4104643754 telefon pevná linka November/2017 17,48
DF/146 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:4312017 odvoz komunál.odpadu Október 2017 177,30
DF/145 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:770179738 stravné lístky December/17, uhradené ZF/144 0,00
ZF/144 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000791399 stravné lístky December/17 107,50
DF/143 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát, Nám.Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: SH 6702017 právne služby November 2017 21,68
DF/142 OKAY Slovakia s.r.o., 29.augusta 37, 821 04 Bratislava, faktúra číslo: 7600036903 káv..zmesy, časovače,predlžovačky, žiarovky 80,85
DF/141 ALFEX a.s., Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 17011963 kábel a výložníky na ver.osvetlenie 113,30
DF/140 EuropskeFirmy sk, Farská 35, 949 01 Nitra, faktúra číslo: 0004552017 reklamné služby obce, uhradená zálohovou faktúrou ZF/129 0,00
DF/139 ZMOS BA., Bezručova 9, 811 09 Bratislava, faktúra číslo: 2018 členské ZMOS 2018 19,14
DF/138 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 770178463 stravné lístky November 17 uhradené ZF/133 0,00
DF/137 UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, faktúra číslo: 9160050647 havarijné poistenie traktor Farmtrack 323,04
DF/136 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/135 FORK s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin, faktúra číslo: 10171526 výroba kalendárov na rok 2018 236,02
DF/134 OKAY Slovakia s.r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, faktúra číslo:7600035564 žiarovky na stromček a Led žiarovky 49,6
ZF/133 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000789247, stravné lístky November/17 111,59
DF/132 RSR Slovakia s.r.o., Mierová 9, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo:2017024 Banery na okná a steny OcÚ 301,00
DF/131 Ing.Eva Kútiková, Športová ul.34, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo:17014 auditorské overenie účtov 2016 540,00
DF/130 OKAY Slovakia s.r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, faktúra číslo: 7600034773 kávové zmesy do kávovarov 28,83
ZF/129 Európsky zoznam firiem s.r.o., Farská 35, 949 01 Nitra, faktúra číslo: 0008212017 reklamné služby obce 240,00
DF/128 Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 3102757887 pevná linka telefon Október/17 17,48
DF/127 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017162 odvoz VOK 10/2017 332,59
DF/126 Online zbierka firiem, s.r.o, Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo: 0003182017 reklam.služby Gold 2.časť 100,00
DF/125 nLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec, faktúra číslo: 1710371 Verej.osv.led svietidlá 10 ks 1476,00
DF/124 Palivo - impex s.r.o, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017246 brikety pre hostinec Medvedica 557,06
DF/123 JUDr. Stanislav Hlinka - advokát, Nám.Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 6102017 právne služby október 2017 21,68
DF/122 Online zbierka firiem s.r.o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo: 0003052017 reklamné služby GoldPacket 2.časť 100,00
DF/121 DOPRA - VIA a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, faktúra číslo: 17820011 oprava miest.kom.Jergaly 3.etapa mikrokoberec 5107,20
DF/120 Richard Krajčík, Trubín 97, 966 23 Lovčica Trubín, faktúra číslo: 003762017 ochran.osob.údaj.bezpeč.projekt 60,00
DF/119 OKAY Slovakia s.r.o., Ul.29.Augusta 37, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 7600033811 PO bezdotyk odpad.kôš 30 l 59,99
DF/118 Elis s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2171580 toner FX 10 tlačiareň 13,80
DF/117 Obec Staré Hory.,Staré Hory 317,976 02 Staré Hory, faktúra číslo:4012017 odvoz kom.odpadu September/17 177,30
DF/116 Orange Slovensko a.s..,Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/115 PYRO - MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:592017 kontrola PHP a správa PHP 12,44
DF/114 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017136 nájom VOK September/17 30,60
DF/113 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:9100896012 pevná linka telefon 9/17 17,48
DF/112 Waste transport a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo:3353170441 nájom nádob tr.odpadu 3.Q.17 248,98
DF/111 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:152017 výroba, osadenie inform.samorast č.1 300,00
DF/110 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:142017 stavebné práce, betonáž a osad.zvoníc 258,00
DF/109 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát,Nám.slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:SH/525/2017 právne služby September/2017 21,68
DF/108 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:90178184 náhr.škody telek.vedenia pri výkope 364,75
DF/107 MADE spol. s.r.o.,Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20173066 systém.podpora učtov.URBIS 3.Q.17 100,00
DF/106 Uniqa poisťovňa a.s.,Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, faktúra číslo:9160049639 PZP traktor Farmtrack 675 DtN 42,12
DF/105 Uniqa poisťovňa a.s.,Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, faktúra číslo:9160054303 PZP traktor Detva UN 53.2 37,92
DF/104 Orange Slovensko a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/103 Obec Staré Hory,Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:3772017 odvoz.kom.odpadu August/2017 177,30
DF/102 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát,Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:4652017 právne služby August/2017 21,68
DF/101 Online zbierka firiem s.r.o.,Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo:0001742017 reklamné služby Gold Packet (uhradené zálohovou faktúrou ZF/96 0,00
DF/100 LEMI KOM s.r.o.,Poľná 21, 974 05 Banská Bystrica,, faktúra číslo:201700033 čistenie komína OcÚ a revízna správa 80,00
DF/99 Gamha s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017124 odvoz VOK nadrozmer odpad z obce 149,41
DF/98 Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:5799861878 telefon pevná linka August/17 17,48
DF/97 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:132017 materiál krov, morenie a nátery, zábradlia, spevnenie konštrukcie.BBSK 3.časť 900,00
ZF/96 Online zbierka firiem s.r.o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo:00030422017 reklamné služby Gold Packet 100,00
DF/95 Sconto Nábytok s.r.o., Pobočka Trnava, Nová 8144/10, 917 01 Trnava, faktúra číslo:74229310002906 nábytok sekretariát OcÚ 361,20
DF/94 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:122017 latenie, strešná krytina,.BBSK 2.časť 500,00
DF/93 OKAY Slovensko s.r.o,Cukrovarska 5414/1D , 979 01Rimavska Sobota, faktúra číslo:7600030599 chladnička Candy 85 cm a 11 l OcU Motyčky 92,50
DF/92 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra císlo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/91 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:102017 obstaranie drev.hmoty,spojovací mat.BBSK 1.časť 1070,00
DF/90 GAMHA s.r.o., Sromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017103 nájom za VOK za Júl/2017 18,00
DF/89 T COM Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 2798875648 pevná linka Júl/2017 17,48
DF/88 BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:201700037 dlažba a pokládka dlažby ver.priest. 1500,00
DF/87 Obec Staré Hory, Staré Hory c.317, 976 02 Staré Hory, faktúra císlo:325/2017 odvoz komunál.odpadu Júl/2017 177,3
DF/86 JUDr.Stanislav Hlinka-advokát, Nám.Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:405/2017 právne služby Júl/2017 21,68
DF/85 AXA pojisťovňa a.s., Lazaretská 13/8, 120 00 Praha 2, faktúra číslo:8330044192 PZP Škoda Felicia 17/18 136,80
DF/84 OKEY Slovakia s.r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, faktúra číslo: 7600028283 strojová káva, stolová lampa, predlžovačka 72,05
DF/83 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/82 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:3052017 odvoz komunál.odpadu Jún/17 177,30
DF/81 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 082017 dokončovacie práce OcÚ Motyčky 80,00
DF/80 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8797890051 pevná linka telefon Jún/2017 17,48
DF/79 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017086 nájom VOK Jún/17 18,00
DF/78 BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:201700029 štrk na lôžko dlažby, špárovanie, dovoz 12,39
DF/77 MADE spol s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20172203 Systémová podpora URBIS učtov.3Q.17 100,00
DF/76 Waste transport a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo: 3353170293 prenájom nádob tr.odpad 2.Q.17 248,98
DF/75 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát, Nám.slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:SH 341/2017 právne služby Jún/2017 21,68
DF/74 ELIS s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica. faktúra číslo: 2170920 toner 2 ks kopírka 27,60
DF/73 ELIS s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2170821 servisný tiket inštalácia skenery 23,50
DF/72 Reklama ZV s.r.o., Kozaceka 6, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 232017 výroba hrnceky s erbom obce 498,00
DF/71 Register obchodných spoločností s.r.o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo: 0005852017 databáza obchodný register 240,00
DF/70 BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:201700026 zámková dlažba a obrubníky sivé 1.etapa 2114,93
DF/69 Register obchodných spoločností s.r.o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo: 0009942017 databáza obchodný register 240,00
DF/68 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/67 GAMHA s.r.o., Sromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017066 nájom za VOK za Máj/2017 18,00
DF/66 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2882017 odvoz kom.odpadu Máj/2017 177,30
DF/65 Databanka firiem s.r.o, Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, faktúra číslo:0004302017 reklam.a mark.služby balík 0,00
DF/64 Slovak Telecom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8796907835 pevná linka telefon Máj/17 17,48
DF/63 OKAY Slovakia s.r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, faktúra číslo:7600025865 Kávovar Tasimo 3204 na kapsule 59,99
ZF/62 Databanka firiem s.r.o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, faktúra číslo:000715/2017 Reklamné služby a mark.služ. 252,00
DF/61 Centrálny vestník organizácií s.r.o., Dvorská 4/12, 945 01 Komárno, faktúra číslo:000232/2017 Reklamné služby v HB 0,00
DF/60 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát, Nám.Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2802017 Právne služby Máj/2017 21,68
ZF/59 Centrálny vestník organizácií s.r.o., Dvorská 4/12, 945 01 Komárno, faktúra číslo:P000399/2017 Reklamné služby v HB 240,00
DF/58 AHS, mestský úrad Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec, faktúra číslo: 2017 členský príspevok do AHS 2017 10,00
DF/57 Webglobe - Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo:2171112881 Balík Štandark domena motycky.sk 0,00
ZF/56 Firmdatabaze s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, faktúra číslo: P0002912017 registrácia v databáze firmdatabaze 200,00
ZF/55 Webglobe - Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2177119138 doména obce Motyčky balík služieb 99,82
DF/54 Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 2642017 odvoz komunálneho odpadu Apríl/2017 177,30
DF/53 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/52 EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava , faktúra číslo:1700325 kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20
DF/51 KVK Trade s.r.o., Partizánska cesta 116, 974 01 Banská Bystrica , faktúra číslo:20170010 Môce odstraň.následkov príval.dažďa 1032,00
DF/50 Komunálna poisťovňa a.s. RCPN,Horná 82/25,974 01 Banská Bystrica 1, faktúra číslo:6811664633 poistenie majetku 2017/2018 288,76
DF/49 T-COM Slovak Telecom,Bajkalská 28,817 62 Bratislava, faktúra číslo:5795931252 telefón Apríl/2017 17,48
DF/48 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139,974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017054 nájom VOK Apríl/2017 18,00
DF/47 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát, Nám.Slobody 6208/5,974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2182017 právne služby Apríl/2017 21,68
DF/46 MEVA - SK s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak, faktúra číslo:171938 120l nádoby na triedený odpad 106,32
DF/45 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/44 Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2422017 odvoz komun.odpadu Marec/2017 177,30
DF/43 SIKRA s.r.o., ČSA 143, 962 33 Budča, faktúra číslo: 17200003 zametanie miestnych komunikácií 460,80
DF/42 Waste transport a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo:3353170148 1.Q.17 nájom nádob tried.odpad 248,98
DF/41 2 U spol s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, faktúra číslo:211700447 vlajky SR a vlajky EU - nové 83,34
DF/40 MEVA - SK s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak, faktúra číslo: 171774 nádoby KUKA na kom.odpad a tried.odpad 325,68
DF/39 Elis s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2170544 montáž,kábeláž a kamerové vybavenie 3.etapa 790,42
DF/38 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017/034 nájom za VOK Marec 2017 odvoz nadrozmerného odpadu za obdobie 1.Q.2017 a uloženie na skládku odpadov a doprava 289,81
DF/37 ALFEX a.s., Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:17010506 vyložníky 8 ks na ver.osvetlenie a kábel 127,80
DF/36 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:3794955626 telefón Marec/2017 17,48
DF/35 MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20171221 systémová podpora učtovníctvo 2.Q.2017 100,00
DF/34 Andrej Žúbor, Motyčky č. 18, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 042017 upratovacie práce 1.Q.2017 55,00
DF/33 Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 1212017 odvoz komunálneho odpadu Február/2017 177,30
DF/32 Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 1202017 odvoz komunálneho odpadu Január/2017 177,30
DF/31 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát.,Námestie Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1562017 právne služby Marec 2017 21,68
DF/30 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát.,Námestie Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 0932017 právne služby Február 2017 21,68
DF/29 BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017023 penetrácia, lepidlo, omietka 660,00
DF/28 BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017022 izolácie,položenie, poter nivelák, dlažba špárovanie, sokle, malovanie 998,24
DF/27 SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo: 1705147 odmeny výkonným umelcom ochrana autorov 38,50
DF/26 Elis s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2170408 kamerový systém obce 2.etapa 650,64
DF/25 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet, klasik 0,00
DF/24 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, faktúra číslo: 1000149333 poistenie, majetok obce 82,98
DF/23 MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo: 170069 verejný mapový portál obce na web Motyčky 390,00
DF/22 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017/014 nájom za VOK Február 2017 18,00
DF/21 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 0793986170 pevná linka telefon Február/17 17,48
DF/20 BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017019 sanačná omietka, vodarenské práce, podlahové kúrenie, termostat a montáž podlahového kúrenia 994,60
DF/19 BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017018 demontovanie podlahy, parkiet,sekanie,poter vyliatie poteru, osekanie vlhkých stien, hydroizolácia, sanačná omietka a práce 944,40
DF/18 3W Slovakia s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo: 20170050 ročná licencia na správu cintorína 2017/18 79,27
DF/17 Slovenský ochran.zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, faktúra číslo: 2171106340 autorské odmena za hudob.diela 2017 20,40
DF/16 Národné informačné stredisko SR a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, faktúra číslo: 201765036 pečať obce a miest 2016 196,80
DF/15 Elis s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2170255 Turbo rekordér a HD camera 1.etapa 809,52
DF/14 Elis s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2170195 Toner Stygian Canon FX 10 26,40
DF/13 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/12 GAMHA, s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017005 nájom VOK kontajner Január 2017 18,00
DF/11 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:0793022065 telefón Január 2017 17,48
DF/10 InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec, faktúra číslo:1702032 ledkové lampy VO a interiérové osvetlenie 1380,00
DF/9 Disig a.s., Zahradíncka 151, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:20170151 KC pre pečať v HSM elektron.pečiatka Goverment 103,20
DF/8 JUDr.Stanislav Hlinka,Nám. Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:0312017 právne služby Január 2017 21,68
DF/7 PYRO - MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:042017 pracov.zdravot.služba a požiar. ochrana za rok 2017 678,00
DF/6 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 9,98
DF/5 CLEERIO SK s.r..o, Michalovská 346/3, 040 11 Košice, faktúra číslo: 2017008 servisné poplatky Kataster portal obce 180,00
DF/4 JVplusAV s.r..o, L.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín, faktúra číslo: 220170001 triedený odpad označenie na nádoby 42,80
DF/3 REKLAMA zv s.r.o., Kozáčeka 6, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 022017 hrnčeky s erbom obce a obrázkom 2.časť 294,18
DF/2 REKLAMA zv s.r.o., Kozáčeka 6, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 012017 hrnčeky s erbom obce a obrázkom 1.časť 294,18
DF/1 MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20170097 1.Q.URBIS systém.pod.účtovníctvo 100,00