Untitled
Meniny na web

ZMLUVY A FAKTÚRY 2018

Zmluvy 2018

Dodatok k zmluve č. 1 o nájme nebyt.priest. Hostinec Medvedica
Zmluva č. 661/2012 o zriadení spoločného obecného úradu
Dodatok 1 k zmluve č. 661/2012
Dodatok 2 k zmluve č. 661/2012
Dodatok k zmluve o nájme vozidla na odvoz komunálneho odpadu na rok 2018

Faktúry 2018

Došlá
faktúra
Dodávateľ Predmet Suma v €
s DPH
DF/154 Centrálny depozitár cenných papaierov SR a.s., Ul.29.augusta 1/A,814 80 BA, faktúra číslo:1815877081 popl.cenné papiere 2018 432,00
DF/153 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo:1304267036 spot.el.energie Márnica - NEDOPLATOK 67,02
DF/152 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206885041 spot.el.energie Požiarna zbrojnica - PREPLATOK -1,52
DF/151 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206886038 spot.el.energie Ver.osvetlenie.Jergaly 1- NEDOPLATOK 34,42
DF/150 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206890038 spot.el.energie OÚ a KD .Motyčky 14 - NEDOPLATOK 703,07
DF/149 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206887038 spot.el.energie Ver.osvetlenie.Motyčky 18 - PREPLATOK -116,34
DF/148 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 022019 odvoz kom.odpadu December/2018 229,98
DF/147 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1018943 právne služby December/2018 21,68
DF/146 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8223976029 pevná linka telefon December/2018 17,48
DF/145 3W Slovakia s.r.o., Na vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo: 20180674 aktualizácia databáz virtuál.cintorína 19,68
DF/144 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018225 nájom VOK December/2018 30,60
DF/143 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/142 Mgr.Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 180125 právne služby December/2018 96,00
DF/141 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000896729 stravné lístky Október/2018 116,14
DF/140 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000896721 stravné lístky September/2018 79,79
DF/139 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:4282018 odvoz kom.odpadu November/2018 229,98
DF/138 ELIS s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2182046 notebook vybavenie PC a Office 859,48
DF/137 ŠEVT a.s., Plynáresnká 6, 821 09 Bratislava, faktúra číslo:1180003329 tlačivá záznam o prevádzke stroja 9,35
DF/136 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018862, právne služby November/2018 21,68
DF/135 eGov Systém s.r.o., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, faktúra číslo:418428, obstáravanie eGOv rok 2019 48,00
DF/134 Slovak Telecom., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8221930001 telefón pevná linka November/2018 17,48
DF/133 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2018207 nájom VOK nadroz.odpad November/2018 30,60
DF/132 Mgr. Peter Lupták, Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180114 právne služby Novembr/2018 96,00
DF/131 Martin Holbus, Turecká 311, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 122018, dofakturovanie ukonč.prác. Kríž.cesta 2018 170,00
DF/130 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 402/2018 odv.kom.odpadu 10/2018 229,98
DF/129 National Pen, Dundalk, Co, Louth Ireland, faktúra číslo:00156864 výroba reklamných pier obce 102,99
DF/128 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 B.Bystrica, faktúra číslo:1180663 vysprávka miest.komunik.časť Bukovec 4340,70
DF/127 Orange Slovensko a.s..,Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik. 0,00
DF/126 UNIQA poisťovňa a.s.., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:9160049639, PZP Farmtrack 675 DtN. 42,12
DF/125 UNIQA poisťovňa a.s.., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:9160054303, PZP UN 53.2 Detvan. 37,92
DF/124 UNIQA poisťovňa a.s.., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:9160050647 havarijné poistenie Kasko Farmtrack 675 DtN. 323,04
DF/123 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018771 právne služby Október/2018 21,68
DF/122 ZMOS Bratislava, Bezručova 9, 811 09 Bratislava, faktúra číslo: 3281/2018, členské ZMOS rok 2019 obec. 19,21
DF/121 Gamha s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018187 nájom VOK 10/2018 a odvoz železa. 183,40
DF/120 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8219919328 telefón Október/2018 17,48
DF/119 ALFEX a.s. , Zvolenská cesta 8, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 18011986 vyložníky na beton.stply VO obec. 158,70
DF/118 Vladimír Debnár - PYRO - MIX , Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 582018 kontrola, tlak.skúš,správa o kontrole has.prís. 92,12
DF/117 Martin Holbus , Turecká 311, 976 02 Turecká, faktúra číslo: 112018 realizačné práce Kríž.cesta 2.etapa 1250,00
DF/116 PALIVO - impex, uhoľné sklady s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018141, palivo vykurovanie OcÚ brikety - uhlie 1326,35
DF/115 Mgr.Peter Lupták, Nám. Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 180102 právne služby október/2018 96,00
DF/114 ELIS s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2181674 tonery do tlačiarne OcÚ 29,71
DF/113 MEVA - SK s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak, faktúra číslo: 185400 nádoby na tried.odpad plasty a komun. 829,80
DF/112 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 3852018 odvoz.kom.odpadu September/2018 229,98
DF/111 Orange Slovensko a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/110 Ing.Eva Kútiková, Športová 34, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo: 18033 auditorské overenie účtov 600,00
DF/109 Martin Holbus, Turecká 311, 976 02 Turecká, faktúra číslo: 102018 realiácia Krížovej cesty BBSK 1.etapa 250,00
DF/108 Richard Krajčík, Trubín 97, 966 23 Lovcica - Trubín, faktúra číslo: 001722018 dokumentácia BP GDPR v z.z. 120,00
DF/107 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1018698 právne služby September/2018 21,68
DF/106 Slovak Telecom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8217926327 pevná linka telefon September/2018 17,48
DF/105 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018155 nájom kontajnerov VOK September/2018 30,60
DF/104 Waste transport a.s.., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo: 3353180301 nájom nádob tried.odpad 3.Q.2018 248,98
DF/103 MADE spol.s.r.o.., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20183040 systém podpora URBIS 4.Q.2018 100,00
DF/102 Ľubomír Čunderlík., Staré Hory 112, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 20182009 zhot.zám.dlažby 2.etapa September/2018 1600,00
DF/101 Mgr.Peter Lupták, Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180091 právne služby September/2018 96,00
DF/100 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:362/2018 odvoz.kom.odpadu August/2018 229,98
DF/99 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/98 JVplusAV s.r.o., Ľ.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín, faktúra číslo:1800108 výroba polepov triedený odpad Motyčky 142,50
DF/97 Martin Holbus., Turecká 311, 976 02 Turecká, faktúra číslo:092018 BBSK 2018 priprav.práce križ.cesta Motyčky 1.etapa 500,00
DF/96 Ľubomír Čunderlík., Staré Hory 112, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 2018008 zhot.zám.dlažby 1.etapa August/2018 1700,00
DF/95 URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1018619 právne služby August/2018 21,68
DF/94 Slovak Telecom a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8215946182 pevná linka August/2018 17,48
DF/93 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018135 nájom VOK August/2018 30,60
DF/92 NAVITA Com s.r.o., Družby 1794/5, 955 01 Topoľčany, faktúra číslo: 20180013 čistenie komína a revízna správa OÚ 15,00
DF/91 InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec, faktúra číslo: 1808307 solárne Led lampy VO obce 367,76
DF/90 Edenred s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 770227756 stravné lístky August/2018 116,14
DF/89 MRP Company., Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 Valaská, faktúra číslo: 1801712 MRP učtovníctvo systém 42,35
DF/88 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 344/2018 odvoz.kom.odpadu Júl/2018 229,98
DF/87 Mgr.Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 180081 právne služby August/2018 96,00
DF/86 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/85 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018116 nájom VOK 7/2018 30,60
DF/84 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8213981417 pevná linka telefon 7/2018 17,48
DF/83 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018549 právne služby Júl/2018 21,68
DF/82 AXA poistovňa a.s., Lazaretská 13/8, 120 00 Praha 2, faktúra číslo:8330044192 PZP 18/19 Škoda Felicia 138,30
DF/81 Mgr. Peter Lupták, Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180071 právne služby Júl/2018 96,00
DF/80 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000844963 stravné lístky Júl/2018 107,05
DF/79 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:014296722 orange internet klasik - preplatok -4,99
DF/78 URBÁNI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018499 právne služby Jún/18 21,68
DF/77 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:285/2018 odv.kom.odpadu Máj/18 229,98
DF/76 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:284/2018 odv.kom.odpadu Máj/18 229,98
DF/75 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8212048690 pevná linka Jún/2018 17,48
DF/74 Waste transport a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo:3353180195 nájom nádob tr.odpad 2.Q/2018 248,98
DF/73 GAMHA spol.s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2018095 nájom VOK jún/2018 30,60
DF/72 MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20182158 systém.podora URBIS 3.Q.2018 100,00
DF/71 Mgr. Peter Lupták., Nám. Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180060 právne služby Máj/2018 96,00
DF/70 PRINTEX s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:181058 čiapky s logom obce Motyčky 103,20
DF/69 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 3,02
DF/68 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000844963 stravné lístky Jún/2018 107,05
DF/67 PRINTEX s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:181050 tričká s logom obce Motyčky 573,60
DF/66 URBÁNI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018430 právne služby Máj 2018 21,68
DF/65 Zdenko Longauer, Motyčky - Štubne 12, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:072018 náter strechy KD a OcÚ 3.etapa 1305,60
DF/64 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018074 odvoz nadrozmer.odpadu VOK 355,49
DF/63 ELIS s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2180906 sťahovanie kamerových záznamov 70,49
DF/62 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8209920071 telefon pevná linka Máj/2018 17,48
DF/61 YTCT, Motyčky 14, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 2018004 dobrovoľný dar od darcu 2018 200,00
DF/60 AHS, Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec, faktúra číslo:2018 členské AHS na rok 2018 10,00
DF/59 Zdenko Longauer, Motyčky - Štubne 12, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:062018 náter strechy KD a OcÚ 2.etapa 400,00
ZF/58 Webglobe Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2187118584 doména obce web a balik sluzieb 99,82
DF/57 MAK s.r.o.., Fraňa Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018028 doprava štrku detské ihrisko 97,20
DF/56 Mgr.Peter Lupták., Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 180052 právne služby Máj/2018 96,00
DF/55 Zdenko Longauer, Motyčky - Štubne 12, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 052018 čistenie strechy, brúsenie a náter.1.časť 1000,00
DF/54 EKOTEC s.r.o.., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava, faktúra číslo:1800393 kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20
DF/53 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/52 Komunálna poisťovňa, Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 6811664633 poistenie majetku 18/19 288,76
DF/51 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2542018 odvoz kom.odpadu Apríl/2018 229,98
DF/50 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2532018 odvoz kom.odpadu Marec/2018 229,98
DF/49 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8207911618 pevná linka Apríl/2018 17,48
DF/48 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2018058 nájom VOK 2ks Apríl/2018 30,60
DF/47 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018279 paušál právne služby Apríl/2018 21,68
DF/46 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:3913601555 stravné lístky Máj 2018 116,14
DF/45 Mgr.Peter Lupták., Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 180039 právne služby Apríl/2018 96,00
DF/44 Ľubomír Čunderlík, Staré Hory 112, 97602 Staré Hory, faktúra číslo:2018005 dlažba na pokládku verej.priest. 1000,00
DF/43 PRINTEX s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 181037 tričká s logom obce Motyčky 102,00
DF/42 PRINTEX s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 181035 tričká s logom obce Motyčky 352,08
DF/41 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik, predplatené 0,00
DF/40 Urbani a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018203 právne služby Marec/2018 21,68
DF/39 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8205914464 pevná linka Marec/2018 17,48
DF/38 WASTE transport a.s., Kukuričná 8, 831 01 Bratislava, faktúra číslo:3353180061 nájom 1100 l tried.odpad 1.Q.2018 248,98
DF/37 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2018038 nájom VOK 2ks Marcec/2018 30,60
DF/36 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:3913601555 stravné lístky Apríl 2018 101,64
DF/35 ISSET s.r.o., Palárikova 7, 811 05 Bratislava, faktúra číslo:1800118140 prístup do faktúr online 1 rok licencia 33,00
DF/34 MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20181061 systémová podpora URBIS 2.Q.18 100,00
DF/33 MAPA Slovakia Digital s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo:180169, mapový portal ročný poplatok obec Motyčky 180,00
DF/32 Slovgram., Jakubovo nám.14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo:1806036 odmeny umelcom verejný rozhlas SR 38,50
DF/31 Young Talent Cycling Team., Motyčky 14, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:2018002 členský príspevok na rok 2018 klub YTCT 600,00
DF/30 Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 97401 Banská Bystrica, faktúra číslo:180027 právne služby Marec/2018 96,00
DF/29 UNIQA poisťovňa a.s.., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, faktúra číslo:1000149333 poistenie majetok a zod.podnikateľ 82,98
DF/28 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik, predplatené 0,00
DF/27 Printex s.r.o.., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:181021 pracovný odev s logom obce Motyčky 114,00
DF/26 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018141 paušál právne služby Február/2018 21,68
DF/25 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2112018 odvoz.kom.odpadu Február 2018 229,98
DF/24 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2102018 odvoz.kom.odpadu Január 2018 229,98
DF/23 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:1010537801 pevná linka telefon Február 2018 17,48
DF/22 3 W Slovakia s.r.o..,Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo:20180078 správa cintorína licencia 18-2019 79,20
DF/21 GAMHA s.r.o..,Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2018022 nájom VOK Jan.Feb/2018 61,20
DF/20 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000817633 stravné lístky Marec/2018 110,59
DF/19 SOZA autor.zväz., Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, faktúra číslo:2181105839 autor.práva na hudbu 2018 20,40
DF/18 Printex s.r.o.., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:181017 výroba tričiek s logom obce Motyčky 232,32
DF/17 Mgr.Peter Lupták - advokát., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180019 právne služby Február/2018 96,00
DF/16 Magnetkomat s.r.o..,SNP 16, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2180020 pohľadnice obce a hrnčeky obce 110,80
DF/15 Elis s.r.o..,Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2180226 toner Stygian 4 ks FX 10 59,42
DF/14 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:3160101556 stravné lístky Február 2018 101,64
DF/13 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 porange internet klasik, predplatené mesiac vopred 0,00
DF/12 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018054 paušál právne služby Január/2018 21,68
DF/11 Slovak Telecom a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8201959430 pevná linka telefon Január/2018 17,48
DF/10 Matej OTČENÁŠ., Kráľovohoľská 10, 974 11 Banská Bystrica, faktúra číslo:1/18 kuchynský kútik na OcÚ obce Motyčky 2200,00
DF/09 MAGNETKOMAT s.r.o.., SNP 16, 974 01 Banská Bystrica 1, faktúra číslo:20180010 hrnčeky obce a magnetky, pohľadnice 815,00
DF/08 Mgr.Peter Lupták - advokát., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180010 právne služby Január/2018 96,00
DF/07 PRINTEX s.r.o.., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:181003 pracovné vetrovky s logami obce OcÚ 799,20
DF/06 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/05 Edenred SK s.r.o. ., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 770187819 stravné lístky Január/2018, uhradená zálohovou faktúrou ZF/04 0,00
ZF/04 Edenred SK s.r.o. ., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000804714 stravné lístky Január/2018 111,59
DF/03 CLEERIO BIO NEXUS s.r.o. ., Klincová 35, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 2018007 servis.poplatky mapový portál 18/19 180,00
DF/02 PYRO - MIX Vladimír Debnár ., Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 022018 zdravotná služba BOZP a PO rok 2018 678,00
DF/01 MADE spol s.r.o. ., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20180093 syst.podpora URBIS 1.Q.2018 100,00