Untitled Document

OBEC MOTYČKY

starosta: MAROŠ LACKO
adresa:
Obecný úrad Motyčky
Motyčky 14
97602 Staré Hory
tel.:048/419 92 88
mobil: 0908 933 878
email: motycky.starosta@gmail.com

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY

20.1.2020
aktualizované boli:
obecný úrad / zmluvy a faktúry (2019, 2020)

predošlá verzia stránky motyčky.sk

POČASIE NA MOTYČKÁCH

MOTYČKY POČASIE

ODKAZY

OBEC TURECKÁ
OBEC STARÉ HORY
OBEC DONOVALY
OBEC ŠPANIA DOLINA

Mapový portál obce:Protokol: obec s predpokladom stabilného rozvojaPonuka mediátora - mimosúdne riešenie sporov

Ubytovňa SADKA
City hotel SADČO SA DEJE V NAŠEJ OBCI


Dom seniorov na Donovaloch prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu opatrovateľ/opatrovateľka, zdravotný asistent, zdravotná sestra, údržbár.
Strava, ubytovanie zabezpečená.
Viac informácií

Verejné poďakovanie za opravu snehovej radlice na traktor Farmtrack 675 DtN patrí za zváranie radlice pánovi Ivanovi Aravayovi, za požičanie zváračky Dr. Ján Kurjatko, za pomocné práce Petrovi Čunderlíkovi, Ivanovi Bullovi ml, Ľubošovi Lackovi, Vladimírovi Strmeňovi taktiež za teplé občerstvenie počas studeného arktického počasia, taktiež ďakujem za pomoc pri oprave Detvan UN 53.2 oprave defektu zadného kolesa pánom Ivanovi Arvayovi, Ľubošovi Lackovi, Ivanovi Bullovi ml., Január 2020

20. ročník Ľadových hier
MYBYSTRICA.SME.SK

Úprimné poďakovanie za fasádnu farbu na budovu obecného úradu a KD + penetráciu poďakovanie patrí sponzorovi pánovi Petrovi Lexmannovi z Trenčína a za vyloženie farby z prepravného vozidla patrí poďakovanie p. Márii Štubňovej, Milošovi Otavovi, Ivanovi Bullovi ml., Rudolfovi Mydlovi.

Ďakujeme za posyp miestnej komunikácie drvou v časti obce Štubne poďakovanie patrí Ivanovi Bullovi ml, Rudolfovi Mydlovi.

SLOVENSKÉ ĽADOVÉ MEDVEDE BANSKÁ BYSTRICA – ZVOLEN
Vás srdečne pozývajú na 20-te
ĽADOVÉ HRY NA MOTYČKÁCH
dňa 26.12. 2019
prezentácia od 9:45 OÚ Motyčky
vstup do vody o 10:30

Výzva na predkladanie ponúk - Úrad vlády SR - dotácia na podporu rozvoja športu 2019
Podprogram č. 4 - Nákup športovej výbavy
Názov projektu: Rozvoj športu a pohybovej kultúry v obci Motyčky
Číslo projektu PRS-207/2019/4
Obec Motyčky vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na nákup športovej výbavy do posilňovne - pre rozvoj športu a pohybovej kultúry v obci Motyčky.
Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky je potrebné vyžiadať si na Obecnom úrade Motyčky.
Kontakt Obec Motyčky, Motyčky 14, 97602 Staré Hory,
motycky.starosta@gmail.com tel. 0908933878.
Termín ukončenia podávania cenových ponúk je do 31. 01. 2020.
Ponuky je potrebné poslať mailom, alebo poštou!!!

ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU OBCE OD 1.1.2020
PRIMA BANKA - kód banky: 5600
SK2256000000006200553002

Verejné poďakovanie patrí za prípravu akcie s deťmi pánovi Petrovi Kollárovi, Marekovi Bullovi samozrejme rodičov za všetky prinesené dary a za vianočné občerstvenie patrí poďakovanie ženičkám. Srdečne ďakujeme...

Verejné poďakovanie patrí za prípravu strojov na zimnú údržbu pánom Petrovi Čunderlíkovi, Ivanovi Arvayovi, Ľubošovi Lackovi, za opravu snežnej radlice pánovi Ľubomírovi Štubňovi - Štubne 18. Srdečné a úprimné ďakujeme...

(7.12.2019) Stretnutie detičiek v našej obci s Mikulášom a čertom. Bolo krásne a detičky krásne zdobili medovníčky a nádherne vymaľovali pozvánky k Mikulášovi...

Verejné poďakovanie patrí pánovi Radoslavovi Babjakovi z Ponickej Huty za opravu vedenia verejného osvetlenia v časti obce Štubne ako aj za výmenu LED svietidiel v obci a za výmenu solárnych svietidiel. Všetky práce boli vykonané bez nároku na akúkoľvek odmenu. Úprimne ďakujeme.

Hodnotiaca správa

Foto 1 Foto 3 Foto 6 uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Našu obec zastihla smutná správa. Keď nás náhle opustila naša občianka Evka Koreňová. Evka takúto si Ťa budeme navždy pamätať usmiatu a veselú...ďakujeme za všetko odpočívaj v pokoji, česť Tvojej pamiatke večnej...


20191125_133834 received_1559385444217232 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za sponzorský dar pre obec Motyčky poďakovanie patrí p. Lucii Žúborovej
Verejné poďakovanie za sponzorský dar vianočný stromček pre obec, poďakovanie patrí p. Miroslave Tarekovej a Alanovi Behanovskému zo Sielnice

Počas uplynulých dní sa na portáli WWW.BYSTRICA.DNES24.SK konala súťaž o najkrajší erb nášho okresu. Naša obec dosiahla krásny výsledok a prebojovala sa do TOP 5.

Poďakovanie za účasť Šk Medveď Motyčky na hokejbalovom turnaji Bruins cup 2019 Staré Hory. 5.miesto potešilo...

received_2486869941557431 received_994276920911211 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné a úprimné POĎAKOVANIE za finančný príspevok na záchranu Kultúrneho domu Motyčky na základe vyhlásenej Dobrovoľnej zbierke 2019 patrí občanom obce a chalupárom obce Motyčky:
MUDr.Soňa Štubňová - Nitra, Matej Blaško - Detroit USA, Ing.Ján Spevák - BB, Ján Andráš Staré Hory, spoločnosť Vego Marketing s.r.o. B.Bystrica, Miroslav Borkovič - Motyčky, Ing.Ján Longauer Banská Bystrica, Eva Speváková - BA, Darina Remeníková - Ružomberok, Eva Byssová - Banská Bystrica, Juraj Furdík Banská Bystrica, Martin Kollár - Banská Bystrica, Ing.Jozef Velebný - Bratislava, Ing.Pavol Komárňanský - Trnava, Zdenko Longauer - Motyčky, Ing.Patrik Čunderlík - Poprad, Pavel Trančík - Banská Bystrica, Ing.Marián Lupták - Banská Bystrica, spoločnosť Akzent Bigboard a.s. Bratislava, Marián Strmeň - Brezno, Mgr.Ján Čundelík - Motyčky 23, Tatiana Kissling - Švajčiarsko, Janka Čunderlíková - Banská Bystrica, Vladimír Saktor - Banská Bystrica, Ing.Štefan Bányi - Zvolen
Za ochotu pomôcť úprimne ĎAKUJEME

Výzva na predkladanie ponúk - Úrad vlády SR - dotácia na podporu rozvoja športu 2019
Podprogram č. 4 - Nákup športovej výbavy
Názov projektu: Rozvoj športu a pohybovej kultúry v obci Motyčky
Číslo projektu PRS-207/2019/4

Obec Motyčky vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na nákup športovej výbavy do posilňovne - pre rozvoj športu a pohybovej kultúry v obci Motyčky. Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky je potrebné vyžiadať si na Obecnom úrade Motyčky.
Kontakt Obec Motyčky, Motyčky 14, 97602 Staré Hory,
motycky.starosta@gmail.com tel. 0908933878.
Termín ukončenia podávania cenových ponúk je do 31. 10. 2019.
Ponuky je potrebné poslať mailom, alebo poštou!!!| STARŠIE PRÍSPEVKY|

ÚRADNÁ TABUĽA

Harmonogram zberu triedeného odpadu 2020
Registrácia chovu ošípaných
Kalendár akcií v obci Motyčky na rok 2020
Kalendár akcií v obci Turecká na rok 2020
Odvoz komunálneho odpadu pre rok 2020
Volby do NRSR 2020
Invázne druhy rastlín
Harmonogram odvozu odpadu 4. Q 2019
Zmena termínov odvozu komunálneho odpadu
Harmonogram zvozu triedeného odpadu 3.Q 2019
Záverečný účet obce Motyčky za rok 2018
Dobrovoľná zbierka na záchranu kultúrneho domu na Motyčkách
Jarné vypaľovanie trávy - UPOZORNENIE
Harmonogram zberu komunálneho a druhového odpadu 2019
Harmonogram zberu triedeného odpadu 1. polrok 2019
Infokampaň: Ako lepšie triediť odpady v obci Motyčky rok 2019
Kalendár akcií v obci Motyčky na rok 2019
Kalendár akcií v obci Turecká na rok 2019
Rozpočet obce na rok 2019
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania...
Vykurovacie obdobie - nebezpečenstvo požiarov 2018/19
Predchádzanie dopravnej nehodovosti na cestách
SMS na číslo tiesňového volania 112
Pozor na zlodejov a podvodníkov
Zásahový tím medveďa hnedého
Zoznam lekárov
Skúška sirén druhý piatok v mesiaci
www.triedime.sk
Ako správne nakladať s odpadom
Upozornenie pre chodcov

OBECNÉ NOVINY

Motyčianske Obecné noviny 3/2019
Motyčianske Obecné noviny 2/2019
Motyčianske Obecné noviny 1/2019
Motyčianske Obecné noviny 1/2018
Motyčianske Obecné noviny 2/2017
Motyčianske Obecné noviny 1/2017
Motyčianske Obecné noviny 2/2016
Motyčianske Obecné noviny 1/2016
Motyčianske Obecné noviny 1/2015
Motyčianske Obecné noviny 3/4/2014
Motyčianske Obecné noviny 2/2014
Motyčianske Obecné noviny 1/2014

Obecné symboly

Erb obce

Vlajka obce

Obec a jej časti

Motycky Bukovec_tabula 02_150x100 Jergaly Môce Štubne
© MOTYČKY 2020

powered by scoly