Untitled
Meniny na web

ZMLUVY A FAKTÚRY 2019

Zmluvy 2019

Dohoda o ukončení nájmu nebytového priestoru (kultúrneho domu)
Zmluva o nájme nebytového priestoru (kultúrneho domu)

Faktúry 2019

Došlá
faktúra
Dodávateľ Predmet Suma v €
s DPH
DF/030
DF/029 ISSET s.r.o., Palarikova 7, 811 05 Bratislava, faktúra číslo: 1900118140 online faktúry a doklady software 39,00
DF/028 3W Slovakia s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo: 20190073 ročná licencia a zver.zmlúv 2019/2020 106,75
DF/027 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/026 CBS spol s.r.o., Kynceľová, 974 01 Kynceľová, faktúra číslo:19030316 výroba knihy BB a okolie 302,50
DF/025 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000917502 stravné lístky Marec/2019 93,42
DF/024 URBANI A PARTNERS, s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190136 právne služby Február/2019 21,68
DF/023 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019/021 nájom VOK Február/2019 30,60
DF/022 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8228046628 pevná linka Február/2019 17,48
DF/021 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9280201558 stravné lístky Február/2019 101,64
DF/020 Mgr.Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:190026 právne služby Február/2019 96,00
DF/019 SOZA ochr.zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, faktúra číslo: 2191105171 reprodukcia diel technick.zariaden. 20,40
DF/018 CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 7194001 multifun.zariadenie s prislušenstvom 864,00
DF/017 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/016 Edenred s.r.o., Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava , faktúra číslo: 9000910168 stravné lísky Január/2019 111,59
DF/015 MAPA Slovakia Digital s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo:190138 ročný poplatok mapov.portá 180,00
DF/014 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10190047 právne služby Január/2019 21,68
DF/013 Slovak Telecom a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8226003079 telefón pevná linka Január/2019 17,48
DF/012 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2019006 nájom VOK Január/2019 30,60
DF/011 UNIQA poisťovňa a.s.., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:1000149333 majetok a zodpoved.majiteľov 89,62
DF/010 ELIS s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2190175 toner Stygian FX-10 29,71
DF/009 Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok, faktúra číslo:191110 odpadové hospodárstvo obce Motyčky 120,00
DF/008 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:8716901550 stravné lístky November/2018 101,64
DF/007 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000905025 stravné lístky December/2018 79,79
DF/006 Mgr.Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190014 právne služby Január/2019 96,00
DF/005 Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo:1900932 odmeny umelcom a výrobcom aut.práva 38,40
DF/004 PYRO - MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:042019 prac.zdrav.služba a technik POO 678,00
DF/003 Orange Slovensko a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/002 CBS spol. s.r.o., Kynceľová, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190089 B.Bystrica z neba 1.časť 275,00
DF/001 MADE spol s.r.o. ., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20190094 syst.podpora URBIS 1.Q.2019 100,00