Untitled

ZMLUVY A FAKTÚRY 2019

Zmluvy 2019

Darovacia zmluva - Škoda Superb - Ministerstvo Kultúry
Zmluva o zriadení združenia obcí
Kúpno-predajná zmluva na odpredaj pozemku obce
Dohoda o ukončení nájmu nebytového priestoru (kultúrneho domu)
Zmluva o nájme nebytového priestoru (kultúrneho domu)

Faktúry 2019

Došlá
faktúra
Dodávateľ Predmet Suma v €
s DPH
DF/125
DF/124 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 3542019 odvoz kom.odpadu Október/2019 229,98
DF/123 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 3532019 odvoz kom.odpadu September/2019 229,98
DF/122 CBS spol s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, faktúra číslo: 19100368 kniha Česko a Slovensko obce 330,00
DF/121 LEDart s.r.o., Vajnorska 127E, 831 04 Bratislava -časť Nové Mesto, faktúra číslo: 1907170 LED svietidla verejné osvetlenie 114,95
DF/120 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava, faktúra číslo: 00313629 členské ZMOS rok 2020 19,67
DF/119 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 4325601560 stravné lístky November/2019 101,64
DF/118 URBANI a Partners.s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190793 právne služby Október 2019 21,68
DF/117 PYRO MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 612019 kontrola hasiacich prístrojov 12,44
DF/116 CPO s.r.o., Na Karlove 26 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1915625 tlač zariadenia v mesiaci Oktober 2019 12,67
DF/115 Mgr.Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190106 právne služby Október/2019 96,00
DF/114 Ing.Eva Kútiková, Športová ulica 34, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo: 19028 audit účtovnej závierka 2018 obce 660,00
DF/113 ZORA MIMEX servis s.r.o.., Brzotín 376, 049 51 Brzotín, faktúra číslo: 20192815 ľavý predný blatník na traktor 80,00
DF/112 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 pevná linka v Orange 20,00
DF/111 SGS Kataster s.r.o., M.M.Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 352019 geometrický plán obce miestna komunik. 280,00
DF/110 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 9132000983 likvidácia nebezpečného odpadu Detox 354,02
DF/109 Slovak Telecom a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8242827012 pevná linka September/2019 - preplatok +2,24
DF/108 URBANI a Partners.s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190704 právne služby September 2019 21,68
DF/107 MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20193454 systém.podpora URBIS učtovníctvo 4.Q.19 100,00
DF/106 Edenred s.r.o..., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000972660 stravné lístky Október/2019 116,14
DF/105 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019170 odvoz nadrozmer odpadu VOK 685,22
DF/104 NAVITA Com s.r.o., Družby 1794/5, 955 01 Topoľčany, faktúra číslo: 191900039 čistenie komína a revízna správa 15,00
DF/103 PL real invest s.r.o., Kordíky 139, 976 34 Tajov, faktúra číslo: 201978 okná a dvere budova KD dotácia MF SR 19 9152,34
DF/102 PL real invest s.r.o., Kordíky 139, 976 34 Tajov, faktúra číslo: 201979 dodanie dverí bočné úzke KD dotácia MF SR 19 688,91
DF/101 JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15 A, 811 08 Bratislava, faktúra číslo: 201900201 Envirofond 2019 -kompostéry Bio odpad 2105,28
DF/100 Mgr. Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190096 právne služby September/2019 96,00
DF/099 Národná diaľničná spoločnost a.s.., Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava, faktúra číslo: 1913483914 ročná dialničná známka obec Motyčky 50,00
DF/098 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 prenos pevnej linky do Orangu nájom aparátu 1,00
DF/097 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 13,58
DF/096 Edenred s.r.o..., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000966601 stravné lístky September/2019 107,05
DF/095 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019152 odvoz VOK nadroz.odpadu 284,05
DF/094 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 3212019 odvoz kom.odpadu August/2019 229,98
DF/093 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 3202019 odvoz kom.odpadu Júl/2019 229,98
DF/092 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8240658880 pevná linka August/2019 17,48
DF/091 URBANI a PARTNER s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190623 právne služby August/2019 21,68
DF/090 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019135 nájom VOK August/2019 30,60
DF/089 Mgr. Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190088 právne služby August/2019 96,00
DF/088 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 26,27
DF/087 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019123 nájom VOK za Júl/2019 30,60
DF/086 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8238515018 pevná linka telefon Júl/2019 17,48
DF/085 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190544 právne služby Júl/2019 21,68
DF/084 CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1913879 čiernobiela tlač tlačiarne Júl/2019 7,39
DF/083 VKÚ Harmanec, s.r.o., Kyncelová 54, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 19324 Mapy a veľkoplošná mapa obce 324,00
DF/082 Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 293/2019 odvoz kom.odpadu Jún/2019 229,98
DF/081 Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 293/2019 odvoz kom.odpadu Máj/2019 229,98
DF/080 Edenred s.r.o..., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000953646 stravné lístky August/2019 93,42
DF/079 AXA poistovňa a.s.., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, faktúra číslo: 8330044192 PZP Škoda Felícia BB 732 DZ 138,30
DF/078 Mgr.Peter Lupták., Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190078 právne služby Júl/2019 96,00
DF/077 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 6,77
DF/076 Bc. Matúš Debnár - GEOTECH, Železničiarska 595/2, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019033 digitálna katastrálna mapa k.ú. Motyčky 150,00
DF/075 AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, faktúra číslo: 19186 mulčovač STARK KDL 160 na traktor a doprava 2380,00
DF/074 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190460 právne služby Jún/2019 21,68
DF/073 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8236389581 pevná linka telefon Jún/2019 17,48
DF/072 GAMHA s.r.o.., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019101 odvoz nadrozmer VOK odpad 195,24
DF/071 CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1913539 tlačenie čiernobielej tlače tlačiareň 5,22
DF/070 MADE spol.s.r.o.., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20192409 systémová podpora URBIS 3.Q.2019 100,00
DF/069 Edenred s.r.o.., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000943890 stravné lístky Júl/2019 93,42
DF/068 National Pen, Dundalk, Co Louth, Ireland, faktúra číslo: 168979 výroba ECO tašiek obce 206,99
DF/067 GUDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, 033 01 Podtúreň - Roveň, faktúra číslo: 192809144 BigWheeler kosačka mulčovač 294,40
DF/066 Mgr.Peter Lupták., Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190072 právne služby Jún/2019 96,00
DF/065 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/064 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8234278606 pevná linka Máj/2019 17,48
DF/063 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190383 právne služby Máj/2019 21,68
DF/062 CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1913005 čiernobiela tlač Máj/2019 5,94
DF/061 Edenred s.r.o.., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:1852801562 stravné lístky Jún/2019 101,64
DF/060 GAMHA s.r.o.., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019083 nájom VOK.Máj/2019 30,60
DF/059 Obec Staré Hory., Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 1522019 odv.kom.odp.Apríl/2019 229,98
DF/058 Obec Staré Hory., Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 1522019 odv.kom.odp.Marec/2019 229,98
DF/057 Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190058 právne služby Máj/2019 96,00
DF/056 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/055 Webglobe - Yegon s.r.o.., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2197118338 poplatok za doménu obce Motyčky 99,82
DF/054 CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1912635 výtlačky ČB stránok tlačiareň Xerox 4,56
DF/053 Komunálna poisťovňa a.s.., Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 6811664633 poistenie majetku obce 2019/2020 288,76
DF/052 ECOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava, faktúra číslo: 190043 revízna kontrola detského ihriska Motyčky 193,20
DF/051 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019070 nájom VOK Apríl/2019 a odvoz nad.odpad 1.polrok 312,55
DF/050 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8232185550 pevná linka telefón Apríl/2019 17,48
DF/049 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000929683 stravné lístky Máj/2019 107,05
DF/048 URBANI a Partners s.r.o.,Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190299 právne služby Apríl/2019 21,68
DF/047 Mgr. Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190047 právne služby Apríl/2019 96,00
DF/046 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 032019 realizácia stavby 2.etapa Krížovej cesty cintorín 2.časť 850,00
DF/045 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik - predplatené -30,40
DF/044 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 022019 realizácia stavby 2.etapa Krížovej cesty cintorín 350,00
DF/043 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 012019 realizácia stavby oporného múru cintorín 350,00
DF/042 YTCT o.z.., Motyčky 14, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 2019005 členský príspevok 2019 600,00
DF/041 AHS SR, Mestkský úrad Vyskoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec, faktúra číslo: 2019 členský príspevok na rok 2019 10,00
DF/040 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8230107813 pevná linka telefón Marec/2019 17,48
DF/039 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019041 nájom VOK Marec/2019 30,60
DF/038 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10190218 právne služby Marec/2019 21,68
DF/037 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000917502 stravné lístky Apríl/2019 101,64
DF/036 CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1911923 servis tlače a tonerov 5,72
DF/035 MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, fatkúra číslo: 20191189 systém podpora URBIS 2.Q.2019 100,00
DF/034 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 Bratislava, faktúra číslo: 1932514703 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/033 ELIS s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2190471 toner Stygian FX 10 14,86
DF/032 Obec Staré Hory, Staré Hory č.317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 48/2019 odv.kom.odpadu Február/2019 229,98
DF/031 Obec Staré Hory, Staré Hory č.317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 47/2019 odv.kom.odpadu Január/2019 229,98
DF/030 Mgr. Peter Luptak, Nám. Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190036 právne služby Marec/2019 96,00
DF/029 ISSET s.r.o., Palarikova 7, 811 05 Bratislava, faktúra číslo: 1900118140 online faktúry a doklady software 39,00
DF/028 3W Slovakia s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo: 20190073 ročná licencia a zver.zmlúv 2019/2020 106,75
DF/027 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/026 CBS spol s.r.o., Kynceľová, 974 01 Kynceľová, faktúra číslo:19030316 výroba knihy BB a okolie 302,50
DF/025 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000917502 stravné lístky Marec/2019 93,42
DF/024 URBANI A PARTNERS, s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190136 právne služby Február/2019 21,68
DF/023 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019/021 nájom VOK Február/2019 30,60
DF/022 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8228046628 pevná linka Február/2019 17,48
DF/021 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9280201558 stravné lístky Február/2019 101,64
DF/020 Mgr.Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:190026 právne služby Február/2019 96,00
DF/019 SOZA ochr.zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, faktúra číslo: 2191105171 reprodukcia diel technick.zariaden. 20,40
DF/018 CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 7194001 multifun.zariadenie s prislušenstvom 864,00
DF/017 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/016 Edenred s.r.o., Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava , faktúra číslo: 9000910168 stravné lísky Január/2019 111,59
DF/015 MAPA Slovakia Digital s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo:190138 ročný poplatok mapov.portá 180,00
DF/014 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10190047 právne služby Január/2019 21,68
DF/013 Slovak Telecom a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8226003079 telefón pevná linka Január/2019 17,48
DF/012 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2019006 nájom VOK Január/2019 30,60
DF/011 UNIQA poisťovňa a.s.., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:1000149333 majetok a zodpoved.majiteľov 89,62
DF/010 ELIS s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2190175 toner Stygian FX-10 29,71
DF/009 Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok, faktúra číslo:191110 odpadové hospodárstvo obce Motyčky 120,00
DF/008 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:8716901550 stravné lístky November/2018 101,64
DF/007 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000905025 stravné lístky December/2018 79,79
DF/006 Mgr.Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190014 právne služby Január/2019 96,00
DF/005 Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo:1900932 odmeny umelcom a výrobcom aut.práva 38,40
DF/004 PYRO - MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:042019 prac.zdrav.služba a technik POO 678,00
DF/003 Orange Slovensko a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/002 CBS spol. s.r.o., Kynceľová, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190089 B.Bystrica z neba 1.časť 275,00
DF/001 MADE spol s.r.o. ., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20190094 syst.podpora URBIS 1.Q.2019 100,00