Untitled Document

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

AKTUALITY

 

DOKUMENTY

 
Pripravujeme triedenie BIO odpadu vďaka Envirofondu pre rok 2019


Humana - kontajner na zber šatstva, obuvi, oblečenia, kabeliek

20190530_120952 20190530_120956 20190530_121006 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1
Rozšírenie nádob na triedenie KOVOV do časti obce ŠTUBNE a rozšírenie nádob na triedenie PAPIERU v časti obce ŠTUBNE./Apríl 2019
20190407_161251 20190407_161523 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Zberné miesto pre ekologický zber pneumatík Motyčky
V našej obci zbierame od 15.11.2018 pneumatiky a posielame ich na ekologické spracovanie.
Zbierame pneumatiky z osobných áut, nákladných áut a traktorov atď. podmienkou je pneumatiky musia byť bez diskov. K obci Motyčky sa pridala i obec Turecká a veríme, že nadviažeme spoluprácu aj s obcou Staré Hory.
Zberné miesto pre ekologický zber pneumatik Motyčky

Pridanie 1100 litrovej nádoby na plasty (10/2018)
20181026_154914 20181026_154919 html photo galleriesby VisualLightBox.com v6.1
Skvalitňujeme zber triedeného odpadu (10/2018)
20181024_175009 20181024_175024 20181024_175033 html photo galleriesby VisualLightBox.com v6.1
Rekapitulácia zberu SEPA odpadu v obciach Turecká, Staré Hory a Motyčky za rok 2017
Vyhodnotenie zberu triedeného odpadu za rok 2017 a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi

Oznamujeme Vám, že od dňa 26.05.2017 bude zber triedeného odpadu rozšírený o triedenie /KOVOV/.VEĽKÁ ČERVENÁ NÁDOBA NA KOVY!!! Do KOVOV patria: Tetrapaky z mlieka, konzervy z paštét, plechovky z piva a malinoviek a všetky ostatné drobné kovy. Nepatria sem nadrozmerné kovy, plechy a železo, ktoré patí do kontajnera na železo. Časť obce Motyčky má prvú červenú nádobu na KOVY preto zdôrilo žiadam občanov trvalo bývajúcich v časti obce Motyčky v blízkosti Obecného úradu, aby z nádoby na plasty začali triediť uvedené druhy odpadu a oddeľovali ich. Ostatné časti obce Motyčky stred a koniec časti obce Motyčky triedia kovy podľa rozpisu do nádob PLASTY, rovnako aj časti obce Štubne a Jergaly. Zároveň ostatné časti obcí dostanú nádoby na KOVY až po dlhšom časovom slede bude to závislé od kvality triedenia KOVOV v prvej časti obce. Musí si to mať pozitivny finančný efekt, aby sme mohli rozšíriť triedenie o ďalšie nádoby. Za pochopenie ďakujem. Informačný systém obce Motyčky
 

Harmonogram zberu triedeného odpadu 2020
Odvoz komunálneho odpadu pre rok 2020
Invázne druhy rastlín
Harmonogram odvozu odpadu 4. Q 2019
Zmena termínov odvozu komunálneho odpadu
Harmonogram zvozu triedeného odpadu 3.Q 2019
Harmonogram zberu komunálneho a druhového odpadu 2019
Harmonogram zberu triedeného odpadu 1. polrok 2019
Infokampaň: Ako lepšie triediť odpady v obci Motyčky rok 2019
Harmonogram zberu komunálneho odpadu 2018
Harmonogram zberu triedeného odpadu 2018
Ako správne nakladať s odpadom
www.triedime.sk
   
DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 infokampan_triedenie_odpadu_motycky nadoby_1 nadoby_2 triedenie_cintorin_motycky triedenie_kovy triedime html photo galleriesby VisualLightBox.com v6.1
 
© MOTYČKY 2020

powered by scoly