Untitled
Meniny na web

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

AKTUALITY

 

DOKUMENTY

 
Rekapitulácia zberu SEPA odpadu v obciach Turecká, Staré Hory a Motyčky za rok 2017
Vyhodnotenie zberu triedeného odpadu za rok 2017 a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi

Oznamujeme Vám, že od dňa 26.05.2017 bude zber triedeného odpadu rozšírený o triedenie /KOVOV/.VEĽKÁ ČERVENÁ NÁDOBA NA KOVY!!! Do KOVOV patria: Tetrapaky z mlieka, konzervy z paštét, plechovky z piva a malinoviek a všetky ostatné drobné kovy. Nepatria sem nadrozmerné kovy, plechy a železo, ktoré patí do kontajnera na železo. Časť obce Motyčky má prvú červenú nádobu na KOVY preto zdôrilo žiadam občanov trvalo bývajúcich v časti obce Motyčky v blízkosti Obecného úradu, aby z nádoby na plasty začali triediť uvedené druhy odpadu a oddeľovali ich. Ostatné časti obce Motyčky stred a koniec časti obce Motyčky triedia kovy podľa rozpisu do nádob PLASTY, rovnako aj časti obce Štubne a Jergaly. Zároveň ostatné časti obcí dostanú nádoby na KOVY až po dlhšom časovom slede bude to závislé od kvality triedenia KOVOV v prvej časti obce. Musí si to mať pozitivny finančný efekt, aby sme mohli rozšíriť triedenie o ďalšie nádoby. Za pochopenie ďakujem. Informačný systém obce Motyčky
 

Harmonogram zberu komunálneho odpadu 2018
Harmonogram zberu triedeného odpadu 2018
Ako správne nakladať s odpadom
www.triedime.sk
   
DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 infokampan_triedenie_odpadu_motycky nadoby_1 nadoby_2 triedenie_cintorin_motycky triedenie_kovy triedime html photo galleriesby VisualLightBox.com v6.1