ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oznamujeme Vám, že od dňa 26.05.2017 bude zber triedeného
odpadu rozšírený o triedenie /KOVOV/.VEĽKÁ ČERVENÁ NÁDOBA NA KOVY!!! Do KOVOV patria: Tetrapaky z mlieka, konzervy z paštét, plechovky z piva a malinoviek a všetky ostatné drobné kovy. Nepatria sem nadrozmerné kovy, plechy a železo, ktoré patí do kontajnera na železo. Časť obce Motyčky má prvú červenú nádobu na KOVY preto zdôrilo žiadam občanov trvalo bývajúcich v časti obce Motyčky v blízkosti Obecného úradu, aby z nádoby na plasty začali triediť uvedené druhy odpadu a oddeľovali ich. Ostatné časti obce Motyčky stred a koniec časti obce Motyčky triedia kovy podľa rozpisu do nádob PLASTY, rovnako aj časti obce Štubne a Jergaly. Zároveň ostatné časti obcí dostanú nádoby na KOVY až po dlhšom časovom slede bude to závislé od kvality triedenia KOVOV v prvej časti obce. Musí si to mať pozitivny finančný efekt, aby sme mohli rozšíriť triedenie o ďalšie nádoby. Za pochopenie ďakujem.
Informačný systém obce Motyčky
Triedenie odpadu na cintoríne Motyčky - máj 2017
Infokampaň triedenia odpadu v obci Motyčky Máj 2017
Triedenie odpadu na OcU a výmena nadob na cintoríne Motyčky

Ako správne nakladať s odpadom v roku 2016
Štubne

Aj Motyčky budú separovať odpad...

 

OBECNÝ ÚRAD
© MOTYČKY 2017