ÚVOD KONTAKT OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

CIVILNÁ OCHRANA

Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach
Čo znamená, keď zaznie siréna? (varovné signály)
Čo robiť pri evakuácii?
Ukrytie
Záchranné práce
Jednotka civilnej ochrany
Dopravná nehoda s únikom nebezpečnej látky
Čo robiť pri ohrození povodňami a záplavami?
Všeobecné pokyny pre obyvateľov v prípade úniku chlóru
Varovné signály

 

 

 

© MOTYČKY 2023

powered by SCOLY