Untitled Document

CIVILNÁ OCHRANA

Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach
Čo znamená, keď zaznie siréna? (varovné signály)
Čo robiť pri evakuácii?
Ukrytie
Záchranné práce
Jednotka civilnej ochrany
Dopravná nehoda s únikom nebezpečnej látky
Čo robiť pri ohrození povodňami a záplavami?
Všeobecné pokyny pre obyvateľov v prípade úniku chlóru
Varovné signály

 

 

 

© MOTYČKY 2022

powered by scoly