ÚVOD KONTAKT OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE MOTYČKY

Predseda DHZ obce Motyčky
Mgr. Ján Čunderlík, mail: Jan.Cunderlik@minv.sk
Podpredseda DHZ obce Motyčky
Vladimír Debnár, mail: pyromix1@gmail.com


Absolvovanie základnej prípravy dobrovoľných hasičov 2.víkendy. 40.hodinová základná príprava dobrovoľných hasičov Motyčky. Základná príprava ukončená skúškou a certifikátom dobrovoľného hasiča. Verejné poďakovanie patrí prvej skupine dobrovoľných hasičov, ktorý základnú prípravu úspešne ukončili. Vladimír Strmeň, Peter Čunderlík, Ivan Arvay, Ľuboš Lacko, Alan Behanovský, Ivan Bulla ml., Maroš Lacko, Bc.Eva Lacková, Peter Kollár, Ivan Fraňo, Marek Bulla, Adam Michal Bulla, / Október 2020


Prevzatie hasičského vozidla Iveco Daily pre DHZ Motyčky dňa 07.02.2020. Poďakovanie patrí za dlhodobú spoluprácu medzi obcami starostovi obce Turecká Ivanovi Janovcovi, pánovi Vladimírovi Debnárovi - preventivárovi obce, DPO SR pani Matalovej, Kolpákovi, členom dobrovoľného hasičského zboru Motyčky p.Mgr.Jánovi Čunderlíkovi, Petrovi Čunderlíkovi, Ivanovi Arvayovi, Ľubošovi Lackovi no a v neposlednom rade premiérovi SR pánovi Petrovi Pellegrinimu a MV SR pani ministerke Denise Sakovej. Srdečne ďakujeme.

Po nekončiacom úsilí sa podarilo v mesiaci Január 2020 zaradiť Dobrovoľný hasičský zbor DHZ Motyčky do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a DHZ bolo zaradené do kategórie „C“.

Úprimné poďakovanie patrí pánovi Vladimírovi Debnárovi zo Starých Hôr za oblečenie pre dobrovoľný hasičšký zbor Motyčky – srdečné poďakovanie za sponzorský dar pre obec Motyčky – Január/2019

Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO
Zmluva o dotácii pre DHZO Motyčky
Zaradenie DHZ Motyčky do kategórie
Pridelenie IČO preDHZO Motyčky
DHZO Motyčky - výpis z uznesenia
DHZO Motyčky - menovanie veliteľa
DHZO Motyčky - menovanie prvého zástupcu veliteľa
DHZO Motyčky - menovanie druhého zástupcu veliteľa© MOTYČKY 2023

powered by SCOLY