ÚVOD KONTAKT OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE MOTYČKY

Logo a vlajka DHZ Motyčky


Predseda DHZ obce Motyčky
Peter Kollár mailový kontakt: pepo14.pk@gmail.com
Podpredseda DHZ obce Motyčky
Vladimír Debnár, mail: pyromix1@gmail.com
veliteľ DHZ Motyčky
Peter Kollár a Marek Bulla /Apríl 2022

základnú prípravu členov DHZ Motyčky absolvovali v 2.časti týto členovia:
Martin Potančok, Michal Verkin, Samuel Sámel, Zdenko Longauer, Dušan Gallo, Marek Gallo / December 2022

Absolvovanie základnej prípravy dobrovoľných hasičov 2.víkendy. 40.hodinová základná príprava dobrovoľných hasičov Motyčky. Základná príprava ukončená skúškou a certifikátom dobrovoľného hasiča. Verejné poďakovanie patrí prvej skupine dobrovoľných hasičov, ktorý základnú prípravu úspešne ukončili. Vladimír Strmeň, Peter Čunderlík, Ivan Arvay, Ľuboš Lacko, Alan Behanovský, Ivan Bulla ml., Maroš Lacko, Bc.Eva Lacková, Peter Kollár, Ivan Fraňo, Marek Bulla, Adam Michal Bulla, / Október 2020


Dňa 04.02.2023 na svojom riadnom valnom zhromaždení rozhodli členovia DHZ Motyčky o zriadení OZ Dobrovoľní hasiči Motyčky pridelenie IČO: 55269800
Rozhodnutie o pridelení IČO

Prevzatie hasičského vozidlaPrevzatie hasičského vozidla Iveco Daily pre DHZ Motyčky dňa 07.02.2020. Poďakovanie patrí za dlhodobú spoluprácu medzi obcami starostovi obce Turecká Ivanovi Janovcovi, pánovi Vladimírovi Debnárovi - preventivárovi obce, DPO SR pani Matalovej, Kolpákovi, členom dobrovoľného hasičského zboru Motyčky p.Mgr.Jánovi Čunderlíkovi, Petrovi Čunderlíkovi, Ivanovi Arvayovi, Ľubošovi Lackovi no a v neposlednom rade premiérovi SR pánovi Petrovi Pellegrinimu a MV SR pani ministerke Denise Sakovej. Srdečne ďakujeme.

Po nekončiacom úsilí sa podarilo v mesiaci Január 2020 zaradiť Dobrovoľný hasičský zbor DHZ Motyčky do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a DHZ bolo zaradené do kategórie „C“.

Úprimné poďakovanie patrí pánovi Vladimírovi Debnárovi zo Starých Hôr za oblečenie pre dobrovoľný hasičšký zbor Motyčky – srdečné poďakovanie za sponzorský dar pre obec Motyčky – Január/2019

Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO

Stanovy OZ Dobrovoľní hasiči Motyčky
Zmluva o dotácii pre DHZO Motyčky
Zaradenie DHZ Motyčky do kategórie
DHZO Motyčky - výpis z uznesenia
DHZO Motyčky - menovanie veliteľa
DHZO Motyčky - menovanie prvého zástupcu veliteľa

Menovanie členov DHZ

Menovanie do funkcie hasič/hasička Dobrovoľného hasičského zboru obce Motyčky
Starosta obce Vás v zmysle ustanovení § 33 ods. 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov menuje za hasiča/hasičku Dobrovoľného hasičského zboru obce.
Uznesenie obecného zastupiteľstva (číslo a dátum) : uznesenie č. 10 zo dňa 08.12.2021

Adam Michal Bulla
Alan Behanovský
Ing. Dušan Gallo
Bc. Eva Lacková
Ivan Arvay
Ivan Bulla
Ivan Fraňo
Luboš Lacko
Marek Bulla
Marek Gallo
Maroš Lacko
Martin Potančok
Michal Verkin
Peter Čunderlík
Peter Kollár
Ing. Bc. Samuel Sámel
Vladimír Strmeň
Zdenko Longauer

Menovacie dekréty

Adam Michal Bulla
Alan Behanovský
Ing. Dušan Gallo
Bc. Eva Lacková
Ivan Arvay
Ivan Bulla
Ivan Fraňo
Luboš Lacko
Marek Bulla
Marek Gallo
Maroš Lacko
Martin Potančok
Michal Verkin
Peter Čunderlík
Peter Kollár
Ing. Bc. Samuel Sámel
Vladimír Strmeň
Zdenko Longauer
© MOTYČKY 2024

powered by SCOLY


COOKIES

Stránky motyčky.sk používajú cookies. Cookies zobrazíte kliknutím na ikonu zámky vľavo od adresy stránky, kde ich môžete aj vypnúť.
Prehliadaním stránok súhlasíte s ich používaním