ÚVOD KONTAKT OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VOĽBY

Voľby do orgánov samosprávy obci a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Mailová schránku pre doručovanie oznámení delegovaní člena a nahradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie,
pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov rok 2022 konané dňa 29.10.2022:

motyckyobec@gmail.com

Zoznam kandidátov na starostu obce Motyčky
Zoznam kandidátov na poslancov obce Motyčky
Oznámenie o termíne konania volieb
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Určenie volebnej miestnosti
Počet obyvateľov obce Motyčky
Menovanie zapisovateľky
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Rozhodnutie o vyhlásení volieb
© MOTYČKY 2022

powered by scoly