ÚVOD KONTAKT OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Upozornenie - predchádzajme dopravnej nehodovosti

V tomto ročnom období sa každoročne zaznamenávajú vážne dopravné nehody; mnohé z nich majú vážne následky na zdraví a živote. Dovoľujeme si preto požiadať o spolupráci pri preventívnom pôsobení vo vzťahu k vodičom motorových vozidiel. Najvhodnejším spôsobom sa z nášho pohľadu javí zverejnenie oznamu prostredníctvom miestnych rozhlasov, káblových televíznych rozvodov, vývesných tabúľ alebo na webových stránkach miest a obcí. O spoluprácu v tejto oblasti - o zaslanie informácie a jej sprostredkovanie čo najväčšiemu počtu vodičov motorových vozidiel - nás požiadalo Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici. Za pomoc Vám vo svojom mene a v mene Krajského riaditeľstva PZ SR úprimne ďakujem.

Ing. Lenka Brveníková
krajská koordinátorka pre prevenciu kriminality
© MOTYČKY 2023

powered by SCOLY