ÚVOD KONTAKT OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OBEC MOTYČKY

starosta: MAROŠ LACKO
adresa:
Obecný úrad Motyčky
Motyčky 14
97602 Staré Hory
tel.:048/419 92 88
mobil: 0908 933 878
email: motycky.starosta@gmail.com

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY

25.6.2024
Úvod
Zmluvy a faktúry

POČASIE NA MOTYČKÁCH

MOTYČKY POČASIE

ODKAZYOBEC TURECKÁ
OBEC STARÉ HORY
OBEC DONOVALY
OBEC ŠPANIA DOLINAMapový portál obce:Protokol: obec s predpokladom stabilného rozvojaPonuka mediátora - mimosúdne riešenie sporov

Ubytovňa SADKA
City hotel SADČO SA DEJE V NAŠEJ OBCI - archív noviniek

2/2 1/2

Verejné poďakovanie za materiálnu pomoc a vybavenie DHZ Motyčky ochranné pomôcky poďakovanie patrí p. Petrovi Kollárovi / November 2020
-----
Verejné poďakovanie za vyčistenie komína na budove OÚ ako aj úprava dĺžky dymovodu na budove OÚ poďakovanie patrí pánovi Michalovi Verkinovi a pomocné práce Ľuboš Lacko a Ivan Bulla ml. / November 2020

20201116_110647 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Zakúpenie novej radlice na odhŕňanie snehu na traktor Farmtrack 675 Dtn – radlica ZR – T2 Agrometall / November 2020
-----
Montáž radlice na traktor Farmtrack 675 DtN na zimnú údržbu poďakovanie patrí p. Michalovi Verkinovi, Ivanovi Bullovi ml. a Ľubošovi Lackovi/ November 2020
20201116_104045 20201116_104053 20201116_104102 20201116_122516 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

-----
Poďakovanie za náter stien v priestoroch hasičského vybavenia obce DHZ Motyčky poďakovanie patrí p. Petrovi Kollárovi a Marekovi Bullovi / November 2020

Dôležitý oznam od zástupcu ozbrojených síl SR k celoplošnému testovaniu v obci Motyčky:
Z dôvodu nízkeho počtu personálu pre odberove tímy a zmeneného harmonogramu odberov, nebude odberne miesto v obci Motyčky budované!!! Zabezpečenie odberu pre obyvateĺov obce Motyčky bude v susedných obciach podľa výberu občana, taký bol pokyn z Okresného úradu BB. Prípadne možnosť kapacity v iných obciach napr. Staré Hory, Donovaly a iné.
Odberné miesto v Tureckej bolo taktiež zrušené!!!

Vážení občania obce Motyčky. Po zrušení OM Motyčky vrámci celoplošného testovania Vám oznamujeme nasledovné:
testovať sa môžte dať v obci Staré Hory pri vstupe do reštaurácie Starohorka, alebo v zariadení Smrekovec Donovaly.
Testuje sa obidva dni t.j.31.10.2020 - 01.11.2020 od 7:00 - 22:00 hod.
Osoby od 10 rokov - do 15 rokov sa preukážu zdravotným preukazom a osoby nad 15 rokov občianskym preukazom.
Mnohopočetné rodiny žiadame, aby sa testovania zúčastnili po menších skupinách.
Otestovať sa môžte dať v obciach podľa vlastného výberu.
Ďakujem za pochopenie

Verejné poďakovanie za opravu svetiel na Detvan UN 53.2 verejné poďakovanie patrí p. Ľubošovi Lackovi / Október 2020
Verejné poďakovanie za maliarske a natieračské práce v miestnostiach pre hasičov DHZ Motyčky poďakovanie patrí p. Petrovi Kollárovi / Október 2020
Verejné poďakovanie za materiálnu pomoc a vybavenie DHZ Motyčky ochranné pomôcky poďakovanie patrí p.Petrovi Kollárovi / Október 2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie v obci Motyčky dňa 5.11.2020 od 7:00 do 17:30
VYROZUMENIE

Verejné poďakovanie za kosenie a vyžínanie, úpravu okolia budovy OÚ a KD, poďakovanie patrí p. Evke Lackovej / September 2020

Verejné poďakovanie za uloženie palivového dreva pre vykurovanie priestorov OcÚ. Poďakovanie patrí Milanovi Mydlovi, Milanovi Verkinovi, Ivanovi Bullovi ml., Danielovi Misanimu, Ľubošovi Lackovi, Rudolfovi Mydlovi, Petrovi Čunderlíkovi / September 2020

Verejné poďakovanie za pokosenie okolia miestnej komunikácie v časti obce Štubne patrí p. Milanovi Flaškovi / September 2020

Deň osláv 76 výročia SNP v spoločnosti našich priateľov na kolesách. Motyčky -Staré hory - Nemecká - Banská Bystrica - Špania dolina.

FB_IMG_1598871884819 FB_IMG_1598871887190 FB_IMG_1598871892446 FB_IMG_1598871896213 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za prenosenie a uloženie strojov do posilňovne ako aj montáž strojov, v budove KD poďakovanie patrí p. Marekovi Bullovi, Andrejovi Žúborovi, Adamovi Bullovi, Branislav Bulla, Ľuboš Lacko, Matej Parobek, Evka Lacková

20200828_175856 20200828_175902 20200828_175909 20200828_175919 20200828_175922 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Aktivita revitalizácie pomníku vo Vašej obci prebehla zdarne, osobne si myslím, že s väčšími pozitívami, než sme dokonca čakali.
Vyčistili sme okolie pomníku, schody k nemu, očistili odhrádku a samotný kameň pomníku s nápisom a natreli nanovo betónový sokel.
NA revitalizácí pracovalo 8 ľudí cca 3,5 hodiny súhrnne.
- 2ja nám neznámi obyvatelia obce, ktorí vykosili okolie pomníku a obkopali nánosy zeminy okolo sokla
- naši členovia občianskeho združenia Klubu vojenskej histórie Slovensko
- 2ja členovia politickej strany Socialisti.sk , ctiacej si odkaz SNP
- a jeden samostatný dobrovoľní z Liptovského Mikuláša.
Konečný efekt revitalizácie nesie punc hesla - za málo peňazí, veľa muziky.
Po skončení revitalizácie sme urobili malý, neformálny pietny akt a nasledujúci deň sa už odohral na pomníku veľký pietny akt za účasti desiatok motorkárov, ktorí kládli kvety ku pomníku.
Obzvlášť sa potešili revitalizácií motorkári z krajín bývalej Juhoslávie, vzhľadom na to, že sme im spomenuli , že v hrobe ležal/leží Juhoslovan.
Veľmi si to cenili.

FB_IMG_1598868691205 FB_IMG_1598868693967 FB_IMG_1598868696426 FB_IMG_1598868701418 FB_IMG_1598868705347 FB_IMG_1598868708632 FB_IMG_1598868715326 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za kosenie a vyžínanie a úpravu okolia Hrobu vojakov pri Hoteli Šturec poďakovanie patrí p. Patrikovi Bullovi a Branislavovi Bullovi / August 2020

received_2748975185374321 received_2839854859577454 received_396446591328441 received_603770136925722 received_627297938180320 received_724158661762913 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za montáž solárnych svetielok na zastavení krížovej cesty poďakovanie patrí p. Ľubošovi Lackovi / August 2020

20200828_103039 20200828_105806 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za montáž prevádzového poriadku detského ihriska pri budove OU Motyčky poďakovanie patrí p. Ľubošovi Lackovi / August 2020

20200828_101156 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za montáž turistickej a cyklistickej mapy na budove OÚ pre turistov a navštevníkov obce poďakovanie patrí p. Ľubošovi Lackovi /August 2020

20200828_100417 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za výmenu Led svietidiel verejného osvetlenia v obci Motyčky. Poďakovanie patrí pánovi Radoslavovi Babjakovi z Ponickej Huty a pomocné práce pánovi Ľubošovi Lackovi. Obaja pracovali v prospech obce bez nároku na odmenu. Výmena svietidiel v časti Jergaly pri nehnuteľnosti Jergaly 21 a pri Jergaly 63. Výmena svietidla pri nehnuteľnosti Štubne 12. Ďalšia rozširenie osvetlenia pri miestnom cintoríne Motyčky. A výmena svietidla pri vstupe do časti obce Motyčky.

V roku 2020 definitívne zrušil Futbalový turnaj v Motyčkách Corona vírus. Veríme ze v roku 2021 to uz vykopneme bez ohrozenia zdravia.

Oznámenie č. 1
4.8.2020 od 8:00 do 14:00
Oznámenie č. 2
6.8.2020 od 8:00 do 14:00
Oznámenie č. 3
13.08.2020 08:00 do: 13.08.2020 14:00

Údržba verejnej zelene v miestnom cintoríne Motyčky. Kosenie a vyžinanie hornej a strednej časti cintorína. Poďakovanie patrí pánom Marekovi Bullovi a Adamovi Bullovi. Srdečne ďakujeme.

V druhej polovici Júna 2020, údržba verejnej zelene obce okolie autobusovej zastávky, miestnej komunikácie okolí kostola, okolie kostola a priestor pred kostolom a priestor bývalej starej školy. Poďakovanie patrí pánom Marekovi Bullovi a Adamovi Bullovi. Srdečne ďakujeme.

Verejné poďakovanie za upratovanie obce od odpadov a odpadkov od časti obce Jergaly po Motyčky. Poďakovanie patrí Božke Verkinovej za úpravu kvetinového záhonu pri obecnom úrade Motyčky. Za upratovanie časti Motyčky patrí poďakovanie p. Márii Štubňovej, Ivete Babjakovej, Naďke Babjakovej, Lei Babjakovej, Martinkovi Babjakovi – srdečne ďakujeme. V časti obce Štubne poďakovanie patrí Nikolke Archlebovej, Ľubošovi Lackovi, Matejovi Parobekovi, - upratanie skládky v časti obce Štubne Ivanovi Bullovi ml. V časti obce Jergaly patrí poďakovanie p. Branislavovi Bullovi, Marekovi Bullovi a Adamovi Bullovi, Za všetku vykonanú prácu srdečne ďakujeme...

received_214287923205275 received_2844666358982625 received_545610243054105
Rovnako ĎAKUJEME ZA OPRAVU TABULE "ZÁKAZ SYPAŤ SMETI" A ZAROVEŇ ŽIADAME O DODRŽIAVANIE TOHTO NARIADENIA!!!. POĎAKOVANIE PATRÍ ZA OPRAVU TABULE A MATRIALNU POMOC A OSADENIE MILANOVI FĽAŠKOVI A POMOCNÉ PRÁCE LUBOŠOVI LACKOVI. SRDEČNE ĎAKUJEME.
tabula photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Zvolavam konanie obecnej brigady na 21.04.2020 o 10 hod/utorok stretneme sa pri cinrorine Motycky. Prace budu zamerane na vyzbieranie odpadov od Jergal po Motycky. Vrecia na plast a papier dodame z obce. Na sklo prosim kto moze priniest plastove vedierko, furik.Nutne mat rukavice a rusko a chut pracovat. Nech nasa obec je cistejsia.
Tesim sa na Vas Maros Lacko

Takto u nás v obci nakladajú s odpadmi navštevníci nášho miestneho cintorína Motyčky. Nemohli sme sa už ďalej na to pozerať a rozhodli sme sa to dnes zmeniť. S pár dobrovoľníkmi, čo im naše prostredie kde žijeme nie je ľahostajné...

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a potreby prijatia výnimočných opatrení, oznamujeme občanom, že Obecný úrad Motyčky bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti.
Dňom 13.3.2020 od 19:00 hod ruší úradné hodiny.
V nutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo elektronicky.
Kontakty sú uvedené na webovej stránke, alebo úradnej tabuli obce. Uvedené opatrenie platí do odvolania. O jeho zrušení vás budeme informovať.
Dôrazne žiadame občanov o dodržiavanie pokynov vyhlásených Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky !!!
Kontakty:
Obecný úrad: 048/4199288
Starosta obce: 0908933878
mail: motyckyobec@gmail.com
motycky.starosta@gmail.com

Mimoriadny oznam!!!
Zajtra, 26.2.2020 bude vykonaná mimoriadna odstávka elektriny.
Z uvedeného si naplánujte svoj osobný program vzniknutým okolnostiam. Veterná kalamita poškodila stĺpy VN, ktoré sú nebezpečné životu a zdraviu.
od: 26.02.2020 08:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci a to Motyčky, Štubne, Jergaly, Môce. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 26.02.2020 14:30 hod a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

2.Mimoriadny oznam!!!
27.2.2020 bude vykonaná mimoriadna odstávka elektriny. Z uvedeného si naplánujte svoj osobný program vzniknutým okolnostiam. Veterná kalamita poškodila stĺpy VN, ktoré sú nebezpečné životu a zdraviu. od: 27.02.2020 08:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci a to Motyčky, Štubne, Jergaly, Môce. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 27.02.2020 do 19:30 hod a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Prevzatie hasičského vozidla Iveco Daily pre DHZ Motyčky dňa 07.02.2020. Poďakovanie patrí za dlhodobú spoluprácu medzi obcami starostovi obce Turecká Ivanovi Janovcovi, pánovi Vladimírovi Debnárovi - preventivárovi obce, DPO SR pani Matalovej, Kolpákovi, členom dobrovoľného hasičského zboru Motyčky p.Mgr.Jánovi Čunderlíkovi, Petrovi Čunderlíkovi, Ivanovi Arvayovi, Ľubošovi Lackovi no a v neposlednom rade premiérovi SR pánovi Petrovi Pellegrinimu a MV SR pani ministerke Denise Sakovej. Srdečne ďakujeme.

Vážení občania po stretnutí obcí okresu BB, mesta BB, samosprávneho kraja BBSK, sme sa pred chviĺou dohodli na tom, že od zajtra rána 27.01.2020 budú autobusy fungovať v zauživanom režime podľa CP. Náklady zobralo na seba mesto Banská Bystrica na čele s primátorom Jánom Noskom. Touto cestou sa chcem poďakovať mestu Banská Bystrica a primátorovi mesta BB. Toto riešenie je na cca 5-6 dní do tohto termínu sa musí SAD a BBSK dohodnúť na normálnom režime dopravy. Obec nebude hradiť žiadne prostriedky zo strany obce.

23.01.2020 sa naša obec zúčastnila spoločne s ďalšimi obcami z celého Slovenska odovzdania pamätnej plakety a diplomu k 75.výročiu vypálenia obcí na Slovensku. V pamatníku SNP v Banskej Bystrici. Za účasti ministra obrany Petra Gajdoša. Zlo, utrpenie, bolesť a nešťasie spáchané na ľuďoch fašistami bolo hrozné a nemalo hraníc. Umierali matky, deti, rodičia. Zlo bolo nekompromisné a nemalo zľutovania. Treba to vždy mať na pamäti, čo može spôsobiť nezmyselná vojna... Tejto spomienky sa zúčastnil i 93 ročný priamy účastník Vladimír Strmeň rodák zo Starých Hôr.

Dom seniorov na Donovaloch prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu opatrovateľ/opatrovateľka, zdravotný asistent, zdravotná sestra, údržbár.
Strava, ubytovanie zabezpečená.
Viac informácií

Verejné poďakovanie za opravu snehovej radlice na traktor Farmtrack 675 DtN patrí za zváranie radlice pánovi Ivanovi Aravayovi, za požičanie zváračky Dr. Ján Kurjatko, za pomocné práce Petrovi Čunderlíkovi, Ivanovi Bullovi ml, Ľubošovi Lackovi, Vladimírovi Strmeňovi taktiež za teplé občerstvenie počas studeného arktického počasia, taktiež ďakujem za pomoc pri oprave Detvan UN 53.2 oprave defektu zadného kolesa pánom Ivanovi Arvayovi, Ľubošovi Lackovi, Ivanovi Bullovi ml., Január 2020

20. ročník Ľadových hier
MYBYSTRICA.SME.SK

Úprimné poďakovanie za fasádnu farbu na budovu obecného úradu a KD + penetráciu poďakovanie patrí sponzorovi pánovi Petrovi Lexmannovi z Trenčína a za vyloženie farby z prepravného vozidla patrí poďakovanie p. Márii Štubňovej, Milošovi Otavovi, Ivanovi Bullovi ml., Rudolfovi Mydlovi.

Ďakujeme za posyp miestnej komunikácie drvou v časti obce Štubne poďakovanie patrí Ivanovi Bullovi ml, Rudolfovi Mydlovi.

SLOVENSKÉ ĽADOVÉ MEDVEDE BANSKÁ BYSTRICA – ZVOLEN
Vás srdečne pozývajú na 20-te
ĽADOVÉ HRY NA MOTYČKÁCH
dňa 26.12. 2019
prezentácia od 9:45 OÚ Motyčky
vstup do vody o 10:30

Výzva na predkladanie ponúk - Úrad vlády SR - dotácia na podporu rozvoja športu 2019
Podprogram č. 4 - Nákup športovej výbavy
Názov projektu: Rozvoj športu a pohybovej kultúry v obci Motyčky
Číslo projektu PRS-207/2019/4
Obec Motyčky vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na nákup športovej výbavy do posilňovne - pre rozvoj športu a pohybovej kultúry v obci Motyčky.
Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky je potrebné vyžiadať si na Obecnom úrade Motyčky.
Kontakt Obec Motyčky, Motyčky 14, 97602 Staré Hory,
motycky.starosta@gmail.com tel. 0908933878.
Termín ukončenia podávania cenových ponúk je do 31. 01. 2020.
Ponuky je potrebné poslať mailom, alebo poštou!!!

ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU OBCE OD 1.1.2020
PRIMA BANKA - kód banky: 5600
SK2256000000006200553002

Verejné poďakovanie patrí za prípravu akcie s deťmi pánovi Petrovi Kollárovi, Marekovi Bullovi samozrejme rodičov za všetky prinesené dary a za vianočné občerstvenie patrí poďakovanie ženičkám. Srdečne ďakujeme...

Verejné poďakovanie patrí za prípravu strojov na zimnú údržbu pánom Petrovi Čunderlíkovi, Ivanovi Arvayovi, Ľubošovi Lackovi, za opravu snežnej radlice pánovi Ľubomírovi Štubňovi - Štubne 18. Srdečné a úprimné ďakujeme...

(7.12.2019) Stretnutie detičiek v našej obci s Mikulášom a čertom. Bolo krásne a detičky krásne zdobili medovníčky a nádherne vymaľovali pozvánky k Mikulášovi...

Verejné poďakovanie patrí pánovi Radoslavovi Babjakovi z Ponickej Huty za opravu vedenia verejného osvetlenia v časti obce Štubne ako aj za výmenu LED svietidiel v obci a za výmenu solárnych svietidiel. Všetky práce boli vykonané bez nároku na akúkoľvek odmenu. Úprimne ďakujeme.

Hodnotiaca správa

Foto 1 Foto 3 Foto 6 uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Našu obec zastihla smutná správa. Keď nás náhle opustila naša občianka Evka Koreňová. Evka takúto si Ťa budeme navždy pamätať usmiatu a veselú...ďakujeme za všetko odpočívaj v pokoji, česť Tvojej pamiatke večnej...


20191125_133834 received_1559385444217232 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za sponzorský dar pre obec Motyčky poďakovanie patrí p. Lucii Žúborovej
Verejné poďakovanie za sponzorský dar vianočný stromček pre obec, poďakovanie patrí p. Miroslave Tarekovej a Alanovi Behanovskému zo Sielnice

Počas uplynulých dní sa na portáli WWW.BYSTRICA.DNES24.SK konala súťaž o najkrajší erb nášho okresu. Naša obec dosiahla krásny výsledok a prebojovala sa do TOP 5.

Poďakovanie za účasť Šk Medveď Motyčky na hokejbalovom turnaji Bruins cup 2019 Staré Hory. 5.miesto potešilo...

received_2486869941557431 received_994276920911211 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné a úprimné POĎAKOVANIE za finančný príspevok na záchranu Kultúrneho domu Motyčky na základe vyhlásenej Dobrovoľnej zbierke 2019 patrí občanom obce a chalupárom obce Motyčky:
MUDr.Soňa Štubňová - Nitra, Matej Blaško - Detroit USA, Ing.Ján Spevák - BB, Ján Andráš Staré Hory, spoločnosť Vego Marketing s.r.o. B.Bystrica, Miroslav Borkovič - Motyčky, Ing.Ján Longauer Banská Bystrica, Eva Speváková - BA, Darina Remeníková - Ružomberok, Eva Byssová - Banská Bystrica, Juraj Furdík Banská Bystrica, Martin Kollár - Banská Bystrica, Ing.Jozef Velebný - Bratislava, Ing.Pavol Komárňanský - Trnava, Zdenko Longauer - Motyčky, Ing.Patrik Čunderlík - Poprad, Pavel Trančík - Banská Bystrica, Ing.Marián Lupták - Banská Bystrica, spoločnosť Akzent Bigboard a.s. Bratislava, Marián Strmeň - Brezno, Mgr.Ján Čundelík - Motyčky 23, Tatiana Kissling - Švajčiarsko, Janka Čunderlíková - Banská Bystrica, Vladimír Saktor - Banská Bystrica, Ing.Štefan Bányi - Zvolen
Za ochotu pomôcť úprimne ĎAKUJEME

Výzva na predkladanie ponúk - Úrad vlády SR - dotácia na podporu rozvoja športu 2019
Podprogram č. 4 - Nákup športovej výbavy
Názov projektu: Rozvoj športu a pohybovej kultúry v obci Motyčky
Číslo projektu PRS-207/2019/4

Obec Motyčky vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na nákup športovej výbavy do posilňovne - pre rozvoj športu a pohybovej kultúry v obci Motyčky. Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky je potrebné vyžiadať si na Obecnom úrade Motyčky.
Kontakt Obec Motyčky, Motyčky 14, 97602 Staré Hory,
motycky.starosta@gmail.com tel. 0908933878.
Termín ukončenia podávania cenových ponúk je do 31. 10. 2019.
Ponuky je potrebné poslať mailom, alebo poštou!!!

Dňa 28.09.2019 sme začali pred dušičkové kosenie cintorina hotová je zatiaľ, len horná časť cintorína Motyčky
Dňa 10.10.2019 sme ukončili kosenie cintorína

Úprimnú sústrasť rodine. Prejavujeme úctu nášmu občanovi obce Motyčky a dlhoročnému vodičovi na linke BB-Ružomberok, BB-Motyčky. Odpočivaj v pokoji, česť Tvojej pamiatke večnej...

20190827_154457 20190827_154500 20190827_154531 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Náter zariadení na detskom ihrisku povrchovou farbou počas mesiaca August 2019 srdečne ďakujeme Matejovi Parobekovi.

Tak do tretice sa to konečne podarilo 1.miesto je naše
Ďakujem chalani: Mãťø Lãshēēn, Miroslav Komora, JoJo Žán Noga, Ivan Fraňo, Adam Bulla, Maroš Mayky Lacko Tino a Danco za super výkon o rok treba zopakovať

Úprava verejných priestranstiev obce kosenie a vyžínanie v okolí hostinca Medveď, detského ihriska, obecného úradu a kostola.

Srdečné poďakovanie za kosenie cintorína počas mesiaca Júl 2019 patrí Marekovi Bullovi, Martinovi Potančokovi, Adamovi Bullovi

Ďakujeme za sponzorský dar poháre veľkého a malého objemu pre obec Motyčky poďakovanie patrí pani Miroslave Tarekovej zo Sielnice

13.07.2019 sa v obci Staré Hory konal Junior Cup. Našim chlapcom gratulujem ku krásnemu 3.miestu na turnaji

received_2346821725356957 received_388908481745919 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Ďakujeme za vyhotovenie krásnej skalky v okolí miestnej komunikácie v obci Motyčky. Srdečne ďakujeme pani Evke Lackovej. Vážim si, že sa snažite robiť naše prostredie krajšim....

20190708_160845 20190708_160850 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Ďakujeme za čistenie zámkovej dlažby v okolí kostola a fary v obci Motyčky. Srdečne ďakujeme pani Eme Bullovej. Vážim si, že sa snažite robiť naše prostredie krajším.

received_2296414884020922 received_416997199156435 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Srdečne ďakujeme Ing. Dušanovi Gallovi, Marekovi Gallovi a Zdenkovi Longauerovi za pokosenie časti cintorína.

Srdečne ďakujeme za prípravu palivového dreva pre obecný úrad Motyčky, poďakovanie patrí p. Milanovi Mydlovi, Ľubošovi Lackovi, Ivanovi Bullovi ml. Srdečne ďakujeme / Jún 2019

Úprimné poďakovanie patrí firme PEMAX PLUS za sponzorkú pomoc stroje, technika a vybavenie za pomoc pri prípravných prácach starostovi obce Turecká Ivanovi Janovcovi a Ľubošovi Lackovi . Jún/2019.

Dňa 13.6.2019 sa konalo oficiálne odovzdanie verejného priestranstva dlažby, detského ihriska, oddychového altánku pri OcÚ Motyčky za prítomnosti predstaviteľov PSS a osobne pána Imricha Béreša. Za pomoc pri projekte úprimne ďakujeme. Jún/2019

IMG-033f004694dbb4f5d7d96cd2ad1db629-V IMG-3fde4cf534e2c538c17219cb9b906700-V IMG-4b2c1bd1eb10daa30619e45ce3163a3f-V IMG-6460397ff6f5da96ecbac15975c464eb-V IMG-e9c07a9624162b21c86cbf5de5babbdb-V photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1
20190524_163000 20190524_163001 20190524_163014 20190524_163016 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1
20190524_141702 20190524_141714 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1
20190530_120952 20190530_120956 20190530_121006 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1
20190530_194926 20190530_194946 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1
20190523_115412 IMG-1a038ba812474d196bab8befd3bd64e4-V 20190523_122716 20190524_141651 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Výsledky 8.ročníka hokejbalové turnaja o pohár starostu obce Motyčky konané dňa 18.05.2019
1. Švermováci - Banská Bystrica
2. ŠK Medveď Motyčky
3. HbK Red Devils
4. Young Talent Cycling Team

Najlepší hrač turnaja Denis Koka/ YTCT
Najlepší brankár Reyko/ Švermováci BB
Verejné poďakovanie patrí všetkým, kto akoukoľvek formou pomohli s prípravou turnaja. Za poskytnutú plochu patrí poďakovanie Dankovi Babjakovi, za rozhodovanie zápasov Marek Bulla, za pomoc s prípravou a dovozom a vydávaním jedla Evka Lacková, Nikola Archlebová, za prípravu jedla reštaurácii Starohorka Milan Mako...úprimne ďakujeme za všetko....

Poďakovanie pri odstraňovaní veternej kalamity a vývratov stromov ako aj poškodenie vedenia verejného osvetlenia a popadaných stĺpov verejného osvetlenia v obci Motyčky časť Štubne. Poďakovanie patrí p. Petrovi Kollárovi, Ivanovi Fraňovi, Ivanovi Bullovi ml., Ľubošovi Lackovi, Marekovi Bullovi, Adamovi Bullovi / Marec 2019

Poďakovanie za likvidáciu padnutých stromov v obci Motyčky časť Štubne počas druhého dňa odstraňovania veternej kalamity. Poďakovanie patrí p. Petrovi Kollárovi, Ivanovi Bullovi ml., Ľubošovi Lackovi, Danielovi Mišánimu, Branislavovi Bullovi, / Marec 2019

vetrova kalamita vetrova kalamita vetrova kalamita vetrova kalamita vetrova kalamita photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1
_______________________
Poďakovanie za spracovanie a uloženie mäkkého dreva pre vykurovanie priestorov OcÚ Motyčky poďakovanie patrí p. Ľubošovi Lackovi / Marec 2019

Poďakovanie za likvidáciu a vyzbieranie komunálneho odpadu po obci Motyčky poďakovanie patrí p. Michalovi Verkinovi / Marec 2019

Úprimné poďakovanie patrí pánovi Vladimírovi Debnárovi zo Starých Hôr za oblečenie pre dobrovoľný hasičšký zbor Motyčky – srdečné poďakovanie za sponzorský dar pre obec Motyčky – Január/2019.

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 29.06.2020
od 8:30 do 14:30 hod obci Motyčky!!!

OZNÁMENIE.pdf

Ako každý rok aj tento rok sa bude konať na Motyčkách vakcinácia psov a mačiek.
31.5.2020
o 10:30 hod. na Motyčkách pri obecnom úrade
o 11:00 hod. na Štubniach pred bývalým obchodom.
Cena vakcinácie proti besnote je 10 €
Cena kompletnej vakcinácie s besnotou je 20 €
VAKCINÁCIA.pdf
V prípade ďalších informácií kontaktujte MVDr. JUDr. Ivan Riečan tel. č. 0905 184 429

Vážení občania,
Od 11.5.2020 sa ruší nariadenie obce o obmedzení stránkových hodín pre verejnosť. Od 11.5.2020 sa kompetencie samosprávy vykonávajú v plnom režime. Pri osobnom kontakte s rúškom a maximálnych hygienických opatreniach.
Ďakujeme za pochopenie.

Vážení občania,
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.oznamuje, že s platnosťou od 10. mája 2020 až do odvolania prechádza pravidelná prímestská doprava do režimu "Školské prázdniny".
Aktualizované cestovné poriadky nájdete na webovej stránke Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen, a.s. https://www.sadzv.sk/

Ďakujeme za vypílenie a vyčistenie od kríkov a samonáletov pri vstupe do časti obce Štubne. Poďakovanie patrí pánovi Milanovi Flaškovi – Štubne/ Máj 2020

20200505_163914 20200505_163917 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1
Ďakujeme za vypílenie a vyčistenie od kríkov a samonáletov pri vstupe do časti obce Štubne 2.etapa. Úplne to zmenilo vzhlad pri vstupe. Takiež ďakujeme za vyčistenie plochy, v smere od autobusovej zástavky Motyčky v smere na Donovaly čo správca cesty nevie urobiť 5.rokov!!! Poďakovanie patrí pánovi Milanovi Flaškovi a Ľubošovi Lackovi – Štubne/ Máj 2020

Srdečne ďakujeme za výrobu, osadenie a montáž samorastu označenia časti obce Štubne a smer do časti Jergaly. Poďakovanie patrí p. Milanovi Flaškovi z časti obce Štubne. Za pomocné práce ďakujeme Ľubošovi Lackovi

20200502_143812 20200502_143815 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

© MOTYČKY 2024

powered by SCOLY


COOKIES

Stránky motyčky.sk používajú cookies. Cookies zobrazíte kliknutím na ikonu zámky vľavo od adresy stránky, kde ich môžete aj vypnúť.
Prehliadaním stránok súhlasíte s ich používaním