Untitled Document

OBEC MOTYČKY

starosta: MAROŠ LACKO
adresa:
Obecný úrad Motyčky
Motyčky 14
97602 Staré Hory
tel.:048/419 92 88
mobil: 0908 933 878
email: motycky.starosta@gmail.com

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY

18.10.2021
Zmluvy a faktúry

Stránka motyčky.sk používa cookies tretích strán. Prehliadaním stránok súhlasíte s ich používaním

POČASIE NA MOTYČKÁCH

MOTYČKY POČASIE

ODKAZY

OBEC TURECKÁ
OBEC STARÉ HORY
OBEC DONOVALY
OBEC ŠPANIA DOLINA

Mapový portál obce:Protokol: obec s predpokladom stabilného rozvojaPonuka mediátora - mimosúdne riešenie sporov

Ubytovňa SADKA
City hotel SADČO SA DEJE V NAŠEJ OBCI


Vážení spoluobčania,
v dňoch 14-15.8.2021 sa bude konať už 9.ročník štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Viac ako 2800 účastníkov behu bude zdolávať náročnú trať z Jasnej do Bratislavy. Trať behu vedie aj cez našu obec a účastníci behu tak budú mať možnosť spoznať aj tento pekný kuť Slovenska. Veríme, že tato športová udalosť bude pre Vás prijemným spestrením prázdninového času, a že povzbudíte účastníkov v ich úsilí prebehnúť naprieč Slovenskom.
Ak máte záujem osobne sa zúčastniť organizácie tejto jedinečnej športovej udalosti ako dobrovoľník a zažiť zblízka jej atmosféru prihláste sa na MU v kancelárii starostu alebo priamo na
Mail: beh345@odtatierkdunaju.sk

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že rodinu Luptákovú náhle opustil Ing.Marián Lupták z osady Môce. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke odpočívaj v pokoji. Úprimne ďakukeme za všetku verejnú pomoc pre osadu Môce.

HROMADNÁ VAKCINÁCIA PSOV A MAČIEK
ktorá sa uskutoční na Motyčkách dňa 15.5.2021 v nasledovných časoch:
o 10:30 hod. na Motyčkách pri obecnom úrade a
o 11:00 hod. na Štubniach pred bývalým obchodom.
Cena vakcinácie proti besnote je 10 €
Cena kompletnej vakcinácie s besnotou je 20 €

MVDr. JUDr. Ivan Riečan, Sládkovičova 22, Banská Bystrica
V prípade ďalších informácií volajte: 0905 184 429

Verejné poďakovanie za materiálnu pomoc a vybavenie DHZ Motyčky ochranné pomôcky poďakovanie patrí p. Petrovi Kollárovi / November 2020
-----
Verejné poďakovanie za vyčistenie komína na budove OÚ ako aj úprava dĺžky dymovodu na budove OÚ poďakovanie patrí pánovi Michalovi Verkinovi a pomocné práce Ľuboš Lacko a Ivan Bulla ml. / November 2020

20201116_110647 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Zakúpenie novej radlice na odhŕňanie snehu na traktor Farmtrack 675 Dtn – radlica ZR – T2 Agrometall / November 2020
-----
Montáž radlice na traktor Farmtrack 675 DtN na zimnú údržbu poďakovanie patrí p. Michalovi Verkinovi, Ivanovi Bullovi ml. a Ľubošovi Lackovi/ November 2020
20201116_104045 20201116_104053 20201116_104102 20201116_122516 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

-----
Poďakovanie za náter stien v priestoroch hasičského vybavenia obce DHZ Motyčky poďakovanie patrí p. Petrovi Kollárovi a Marekovi Bullovi / November 2020

Dôležitý oznam od zástupcu ozbrojených síl SR k celoplošnému testovaniu v obci Motyčky:
Z dôvodu nízkeho počtu personálu pre odberove tímy a zmeneného harmonogramu odberov, nebude odberne miesto v obci Motyčky budované!!! Zabezpečenie odberu pre obyvateĺov obce Motyčky bude v susedných obciach podľa výberu občana, taký bol pokyn z Okresného úradu BB. Prípadne možnosť kapacity v iných obciach napr. Staré Hory, Donovaly a iné.
Odberné miesto v Tureckej bolo taktiež zrušené!!!

Vážení občania obce Motyčky. Po zrušení OM Motyčky vrámci celoplošného testovania Vám oznamujeme nasledovné:
testovať sa môžte dať v obci Staré Hory pri vstupe do reštaurácie Starohorka, alebo v zariadení Smrekovec Donovaly.
Testuje sa obidva dni t.j.31.10.2020 - 01.11.2020 od 7:00 - 22:00 hod.
Osoby od 10 rokov - do 15 rokov sa preukážu zdravotným preukazom a osoby nad 15 rokov občianskym preukazom.
Mnohopočetné rodiny žiadame, aby sa testovania zúčastnili po menších skupinách.
Otestovať sa môžte dať v obciach podľa vlastného výberu.
Ďakujem za pochopenie

Verejné poďakovanie za opravu svetiel na Detvan UN 53.2 verejné poďakovanie patrí p. Ľubošovi Lackovi / Október 2020
Verejné poďakovanie za maliarske a natieračské práce v miestnostiach pre hasičov DHZ Motyčky poďakovanie patrí p. Petrovi Kollárovi / Október 2020
Verejné poďakovanie za materiálnu pomoc a vybavenie DHZ Motyčky ochranné pomôcky poďakovanie patrí p.Petrovi Kollárovi / Október 2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie v obci Motyčky dňa 5.11.2020 od 7:00 do 17:30
VYROZUMENIE

Verejné poďakovanie za kosenie a vyžínanie, úpravu okolia budovy OÚ a KD, poďakovanie patrí p. Evke Lackovej / September 2020

Verejné poďakovanie za uloženie palivového dreva pre vykurovanie priestorov OcÚ. Poďakovanie patrí Milanovi Mydlovi, Milanovi Verkinovi, Ivanovi Bullovi ml., Danielovi Misanimu, Ľubošovi Lackovi, Rudolfovi Mydlovi, Petrovi Čunderlíkovi / September 2020

Verejné poďakovanie za pokosenie okolia miestnej komunikácie v časti obce Štubne patrí p. Milanovi Flaškovi / September 2020

Deň osláv 76 výročia SNP v spoločnosti našich priateľov na kolesách. Motyčky -Staré hory - Nemecká - Banská Bystrica - Špania dolina.

FB_IMG_1598871884819 FB_IMG_1598871887190 FB_IMG_1598871892446 FB_IMG_1598871896213 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za prenosenie a uloženie strojov do posilňovne ako aj montáž strojov, v budove KD poďakovanie patrí p. Marekovi Bullovi, Andrejovi Žúborovi, Adamovi Bullovi, Branislav Bulla, Ľuboš Lacko, Matej Parobek, Evka Lacková

20200828_175856 20200828_175902 20200828_175909 20200828_175919 20200828_175922 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Aktivita revitalizácie pomníku vo Vašej obci prebehla zdarne, osobne si myslím, že s väčšími pozitívami, než sme dokonca čakali.
Vyčistili sme okolie pomníku, schody k nemu, očistili odhrádku a samotný kameň pomníku s nápisom a natreli nanovo betónový sokel.
NA revitalizácí pracovalo 8 ľudí cca 3,5 hodiny súhrnne.
- 2ja nám neznámi obyvatelia obce, ktorí vykosili okolie pomníku a obkopali nánosy zeminy okolo sokla
- naši členovia občianskeho združenia Klubu vojenskej histórie Slovensko
- 2ja členovia politickej strany Socialisti.sk , ctiacej si odkaz SNP
- a jeden samostatný dobrovoľní z Liptovského Mikuláša.
Konečný efekt revitalizácie nesie punc hesla - za málo peňazí, veľa muziky.
Po skončení revitalizácie sme urobili malý, neformálny pietny akt a nasledujúci deň sa už odohral na pomníku veľký pietny akt za účasti desiatok motorkárov, ktorí kládli kvety ku pomníku.
Obzvlášť sa potešili revitalizácií motorkári z krajín bývalej Juhoslávie, vzhľadom na to, že sme im spomenuli , že v hrobe ležal/leží Juhoslovan.
Veľmi si to cenili.

FB_IMG_1598868691205 FB_IMG_1598868693967 FB_IMG_1598868696426 FB_IMG_1598868701418 FB_IMG_1598868705347 FB_IMG_1598868708632 FB_IMG_1598868715326 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za kosenie a vyžínanie a úpravu okolia Hrobu vojakov pri Hoteli Šturec poďakovanie patrí p. Patrikovi Bullovi a Branislavovi Bullovi / August 2020

received_2748975185374321 received_2839854859577454 received_396446591328441 received_603770136925722 received_627297938180320 received_724158661762913 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za montáž solárnych svetielok na zastavení krížovej cesty poďakovanie patrí p. Ľubošovi Lackovi / August 2020

20200828_103039 20200828_105806 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za montáž prevádzového poriadku detského ihriska pri budove OU Motyčky poďakovanie patrí p. Ľubošovi Lackovi / August 2020

20200828_101156 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za montáž turistickej a cyklistickej mapy na budove OÚ pre turistov a navštevníkov obce poďakovanie patrí p. Ľubošovi Lackovi /August 2020

20200828_100417 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1

Verejné poďakovanie za výmenu Led svietidiel verejného osvetlenia v obci Motyčky. Poďakovanie patrí pánovi Radoslavovi Babjakovi z Ponickej Huty a pomocné práce pánovi Ľubošovi Lackovi. Obaja pracovali v prospech obce bez nároku na odmenu. Výmena svietidiel v časti Jergaly pri nehnuteľnosti Jergaly 21 a pri Jergaly 63. Výmena svietidla pri nehnuteľnosti Štubne 12. Ďalšia rozširenie osvetlenia pri miestnom cintoríne Motyčky. A výmena svietidla pri vstupe do časti obce Motyčky.

V roku 2020 definitívne zrušil Futbalový turnaj v Motyčkách Corona vírus. Veríme ze v roku 2021 to uz vykopneme bez ohrozenia zdravia.

Oznámenie č. 1
4.8.2020 od 8:00 do 14:00
Oznámenie č. 2
6.8.2020 od 8:00 do 14:00
Oznámenie č. 3
13.08.2020 08:00 do: 13.08.2020 14:00

Údržba verejnej zelene v miestnom cintoríne Motyčky. Kosenie a vyžinanie hornej a strednej časti cintorína. Poďakovanie patrí pánom Marekovi Bullovi a Adamovi Bullovi. Srdečne ďakujeme.

V druhej polovici Júna 2020, údržba verejnej zelene obce okolie autobusovej zastávky, miestnej komunikácie okolí kostola, okolie kostola a priestor pred kostolom a priestor bývalej starej školy. Poďakovanie patrí pánom Marekovi Bullovi a Adamovi Bullovi. Srdečne ďakujeme.

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 29.06.2020
od 8:30 do 14:30 hod obci Motyčky!!!

OZNÁMENIE.pdf

Ako každý rok aj tento rok sa bude konať na Motyčkách vakcinácia psov a mačiek.
31.5.2020
o 10:30 hod. na Motyčkách pri obecnom úrade
o 11:00 hod. na Štubniach pred bývalým obchodom.
Cena vakcinácie proti besnote je 10 €
Cena kompletnej vakcinácie s besnotou je 20 €
VAKCINÁCIA.pdf
V prípade ďalších informácií kontaktujte MVDr. JUDr. Ivan Riečan tel. č. 0905 184 429

Vážení občania,
Od 11.5.2020 sa ruší nariadenie obce o obmedzení stránkových hodín pre verejnosť. Od 11.5.2020 sa kompetencie samosprávy vykonávajú v plnom režime. Pri osobnom kontakte s rúškom a maximálnych hygienických opatreniach.
Ďakujeme za pochopenie.

Vážení občania,
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.oznamuje, že s platnosťou od 10. mája 2020 až do odvolania prechádza pravidelná prímestská doprava do režimu "Školské prázdniny".
Aktualizované cestovné poriadky nájdete na webovej stránke Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen, a.s. https://www.sadzv.sk/

Ďakujeme za vypílenie a vyčistenie od kríkov a samonáletov pri vstupe do časti obce Štubne. Poďakovanie patrí pánovi Milanovi Flaškovi – Štubne/ Máj 2020

20200505_163914 20200505_163917 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1
Ďakujeme za vypílenie a vyčistenie od kríkov a samonáletov pri vstupe do časti obce Štubne 2.etapa. Úplne to zmenilo vzhlad pri vstupe. Takiež ďakujeme za vyčistenie plochy, v smere od autobusovej zástavky Motyčky v smere na Donovaly čo správca cesty nevie urobiť 5.rokov!!! Poďakovanie patrí pánovi Milanovi Flaškovi a Ľubošovi Lackovi – Štubne/ Máj 2020

Srdečne ďakujeme za výrobu, osadenie a montáž samorastu označenia časti obce Štubne a smer do časti Jergaly. Poďakovanie patrí p. Milanovi Flaškovi z časti obce Štubne. Za pomocné práce ďakujeme Ľubošovi Lackovi

20200502_143812 20200502_143815 photo gallery codeby VisualLightBox.com v6.1| STARŠIE PRÍSPEVKY|

ÚRADNÁ TABUĽA

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Záverečný účet obce Motyčky za rok 2020
Jarné vypaľovanie trávy - UPOZORNENIE
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2021
Harmonogram zberu odpadu 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (aktualizované 31.12.2020)
Upozornenie na starostlivosť o poľnohospodársku pôdu
Nútené detské sobáše (informácie OÚ BB)
Pohotovostný pátrací tím
Uzatvorenie trhoviska v obciach
KORONAVÍRUS COVID-19 (aktualizované 12.4.2020)
Registrácia chovu ošípaných
Invázne druhy rastlín
Dobrovoľná zbierka na záchranu kultúrneho domu na Motyčkách
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania...
Vykurovacie obdobie - nebezpečenstvo požiarov
Predchádzanie dopravnej nehodovosti na cestách
SMS na číslo tiesňového volania 112
Pozor na zlodejov a podvodníkov
Zoznam lekárov
Skúška sirén druhý piatok v mesiaci
www.triedime.sk
Ako správne nakladať s odpadom
Upozornenie pre chodcov

OBECNÉ NOVINY

Motyčianske Obecné noviny 1/2020
Motyčianske Obecné noviny 3/2019
Motyčianske Obecné noviny 2/2019
Motyčianske Obecné noviny 1/2019
Motyčianske Obecné noviny 1/2018
Motyčianske Obecné noviny 2/2017
Motyčianske Obecné noviny 1/2017
Motyčianske Obecné noviny 2/2016
Motyčianske Obecné noviny 1/2016
Motyčianske Obecné noviny 1/2015
Motyčianske Obecné noviny 3/4/2014
Motyčianske Obecné noviny 2/2014
Motyčianske Obecné noviny 1/2014

Obecné symboly

Erb obce

Vlajka obce

Obec a jej časti

Motycky Bukovec_tabula 02_150x100 Jergaly Môce Štubne
© MOTYČKY 2021

powered by scoly